Thorium de andere splijtstof.

Tegenwoordig wordt thorium dat al in 1914 als zuiver metaal werd toevoeging van andere metalen om de eigensehappen te verbeteren.Het wordt gewonnen uit monaziet, een donker gekleurd fosfaat, dat als een zwaar zand door rivieren wordt meegevoerd en afgezet in kustwateren.

De halveringstijd van thorium is 13 miljard jaar, zodat het meeste thorium dat de aarde meekreeg nu nog aanwezig is.

omdat de kans op vangst groter is naarmate het neutron langzamer beweegt is een 'moderator' toegevoegd, waaraan de neutronen door botsingen een deel van hun energie afstaan, totdat ze een snelheid hebben overeenkomend met de omgevingstemperatuur. Vandaar de aanduiding `thermische-reactoren. Meestal is de moderator gewoon water.