zoeken naar neutrinos op 2 km diepte


17-2-1990 Govert Schilling Volkskrant


Neutrino zijn elementaire deeltjes zonder lading of massa die in zeer grote hoeveelheden voorkomen in het heelal.


Neutrino's maken geen deel uit van de materie om ons heen Die bestaat volledig uit protonen, neutronen en elektronen. Maar neutrino's komen wel in grote hoeveelheden voor. Ze ontstaat onder meer bij het natuurlijk verval van radioactieve elementen. De meeste neutrino's in het heelal worden in het binnenste van sterren geproduceerd. Doordat neutrino's geen lading hebben en weinig of geen massa, treden ze nauwelijks in wisselwerking met gewone materie. Ongehinderd vliegen deze spookdeeltjes met de snelheid van het licht dwars door de aarde heen.. Hoe kun je deeltjes registeren dat zonder een spoort achter latend dwars door je meetopstelling vliegt.

Verreweg de meeste neutrino's vliegen ongehinderd door de tank heen, maar heel af en toe zal er een in botsing komen met een chloor 37 atoom, dat daarbij verander in argon 37. Om de storende invloed van kosmische straling tegen te gaan is de tank op 1500 meter diepte in een verlaten goudmijn geplaatst. Voor de neutrino maakt de anderhalve kilometer geen verschil.

Een supernova-uitbarsting op een afstand van 170.000 lichtjaar produceerde een enorme vloedgolf van neutrino's waarvan er in totaal elf werden waargenomen, door detectoren in de VS en Japan.

Zijn massa is mogelijk gelijk aan nul, maar in elk geval zeer klein: minder dan het 25 duizendste deel van de massa van een elektron.

Hoewel een neutrino haast niets weegt zij er zoveel van deze deeltjes in het heelal, dat ze tezamen een aanzienlijk deel van de totale massa voor hun rekening nemen.

Deuterium is een waterstof met een extra neutron inde atoomkern. Wanneer dit wordt geraakt door een passerend neutrino, ontstaat er een korte flits van zogenaamde Cerebkovstraling. 2000 lichtgevoelige fotocellen rondom de tank moeten deze stralingpulsjes gaan detecteren.