Over nieuwe methode voor koude kernfusie Door onze redacteur KAREL KNIP NIEUWEGEIN, 29 maart ó Eťn ding staat vast: het bericht dat een Brits-Amerikaans onder- zoeksteam erin geslaagd zou zijn met een auto-accu kernfusie in een glas zwaar water tot stand te brengen, heeft de gevestigde fu- sie-onderzoekers in grote verwar- ring gebracht. Waar zij tot nu toe de atoomkernen van deuterium en tritium (zeldzame vormen van wa- terstof) alleen met hoge druk en temperatuur tot versmelten brach- ten, wisten de hoogleraren Pons en Fleischmann dat kennelijk bij kamertemperatuur en normale druk te bewerkstelligen.

De resultaten van het experi ment worden serieus genomen, want Pons en vooral Fleischmann zijn in brede kring bekend. En hoewel Fleischmann, emeritus hoogleraar van de universiteit van Southampton, wel van een beetje theater schijnt te houden, wordt niet aangenomen dat hij aan een komische beŽindiging van zijn we- tenschappelijke loopbaan werkt.

Dat deuterium zich tot zeer ho- ge concentratie in palladium kan ophopen was voldoende bekend. Maar niet dat deuterium, met een duwtje van een auto-accu in de rug, ook nog tot fusie zou komen. Hoe dan ook: op de grondstoffen- markten zijn de palladiumprijzen al sterk aan het stijgen.

De gevestigde fusie-onderzoe- kers staan voor aap. Zo ziet de buitenwacht dat en zo voelen zij het ook. Ze weten op dit moment niets beters te doen dan te probe- ren de experimenten te herhalen. Een ernstige handicap daarbij is dat Fleischmann en Pons, zolang hun onderzoek nog niet door `Nature' is gepubliceerd, geen ver- dere mededelingen kunnen doen.

Aanwijzingen voor de proefopzet komen uit de Financial Times en The Wall Street Journal. Britse onderzoekers hebben ver- geefs getracht de proef over te doen, maar zullen hun pogingen voortzetten. Ook op het Neder- landse instituut voor plasmafysica heeft men de academische kalmte enigszins verloren. Pag. 1I: Vervolg