Met transmissie elektronenmicroscopie zijn voortaan punten op een onderlinge afstand van 1,1 Angström te onderscheiden. Dat is ongeveer de uitwijking waarmee we door spreken de atomen in muren om ons heen laten trillen. Een Angstrom is 10-10 meter zegt drs. Marc de Jong van Philips Industrial Electronics, "dat is de diepte die een mammoettanker in zee zakt op het moment dat er een bromvlieg aan boord.landt."

Tegenwoordig is de nanometer in het rijtje kilometer, meter, millimeter, micrometer, nanometer steeds om duizendvoudige verkleining een nieuwe naam) de gebruikelijke eenheid. Een Angström is 0,1 nanometer.

met behulp van TEM zien we eigenlijk geen atomen, maar atoomkolom-nen. Een stipje in het beeld is als het ware de schaduw van een rijtje! atoomkernen.

Met de nieuwe Philips microscoop kun je het beeld bekijken en vervolgens de bundel op een plaats zetten om daar de atoom samenstelling te bepalen aan de hand van een rontgenspectrum.