over krachten:

4 soorten interacties: gravitatiekracht en electromagnetische kracht. De EM kracht treedt op tussen bewegende electrisch geladen deeltjes

In de kern van het atoom spelen andere processen een rol. Protonen hebben immers allemaal dezelfde lading, maar blijven toch samen met neutronen bij elkaar. Dat komt door sterke kernkracht.

De vierde kracht is de zwakke kernkracht speelt een rol in processen waarbij deeltjes worden omgezet in andere deeltjes, bijv wanneer een neutron wordt omgezet in een proton, elektron en antineutrino.