Dunste spleet ter wereld  6-9-1997

Zo kon de passage van atzonderlijke ektronen over deze elektroden worden
bestudeerd, waarbij zich quantummechanische effecten voordeden, die nog nooit eerder samen waren waargenomen.

Zo bleef in sommige gevallen een spleetje over van zo'n 3 tot 4 nanometer, wat volgens de onderzoekers een wereldrecord betekende.