Bohrs theorie zegt dat dit electron niet op willejeurige afstand van de kern kan bewegen, maar slechts in een aantal vaste banen om de kern draaien. Dit te vergelijken met een bal die op een trap wodt gelegd. De hoogte van de bal is steeds geheel aantal traptreden: de hoogte twee en halve traptree is niet mogelijk. Elke baan van bohrs atoommodel komt overeen met een bepaalde hoeveelheid energie.die het electron kan hebben