Auteur: Govert Schilling | 1 maart 2000

Zoektocht naar leven

planeten zijn uitsluitend langs indirecte weg zijn waargenomen: hun bestaan wordt afgeleid uit minieme variaties in de snelheid van de ster waar ze omheen draaien. Sceptici bleven bovendien met alternatieve verklaringen komen voor degemeten snelheidsvariaties

Enkele WEken geleden kwaam aan, al die onzekerheid een einde. Begin november zag Greg Henry van de Tennessee State University in Nashl ville een planeet voor zijn moederster langs bewegen. Daarmee is definitief aangetoond dat exoplaneten echt bestaan

De sterl waar het om gaat heet HD 209458. Het is een zwak sterretje in het sterrenbeeld Pegasus, op een afstand van honderdvijftig lichtiaar.

Hij heeft de planeet niet echt over het oppervlak van de ster zien schuiven. Wat hij wel zag, is dat de ster vrij plotseling ruim anderhalf procent zwakker werd.

Het blijkt te gaan om een gasbol die ongeveer tweehonderd keer zo zwaar is als de aarde, en ruim
anderhalf keer zo groot als Jupiter.
NASAs Ames Research Center wil dan ook een satelliet lanceren die ge richt naar dit soort overgangen gaat zoeken

Helaas is Kepler tot op heden nog niet door de NASA-selectiecommissie gekomen. Het is dan ook onzeker of het project werkelijk_doorgang zal vinden

Exoplaneten bstonden eeuwenlang alleen in SF. Maar sinds 1995 zijn er ongeveer 30 ontdekt.

SIM -moet gezien worden als de wegbereider van de ambitieuze Ter restrial Planet Finder (TPF), een gi-‘, gantische ruimte-interferometer, bestaande uit vier of zes grote telescopen op onderlinge afstanden van tientallen meters, die samen de beeld scherpte opleveren van één giganti-, sche reuzentelescoop.

TPF zou rond het jaar 2015 gelanceerd kunnen worden, en brengt de exo-aardes voor het eerst écht in 'beeld: op infrarode golflengten zullen Ze te zien zijn als zwakke lichtstipjes. En als je maar lang genoeg blijft turen, is van zo'n onooglijk planeetje een spectrum te maken, en kan er ge- j zocht worden naar zuurstof, ozon en methaan in de dampkring.
De aanwezigheid van die gassen wijst op biologische activiteit.