plato's dialogen
schopenhauer de wereld
schopenhauer parerga
Homerus - Illias
inleiding moderne sterrekunde
Michael Macrone - Eureka
Lucianp de Crecenzo - Geschiedenis van de Griekse filosofie
Diogenes Laertius - Leven en leer van beroemde filosofen
John Barrow - thoerien over alles
Michels - Political Parties
beleid en politiek - graaf en Hoppe
kooiman - besturen
Seneca - Het gelukkige leven
Nietzsche - Ecce Homo
Nietzsche - Aldus sprak Zaeathoestra
Marcuse - filosofie van het geluk
Robert Dahl - a preface to democratic theory
Hargreaves - Decolonization in Africa
James Joll - Europe since 1870
Marx - het communistisch manifest
Rousseau - Vertoog over de ongelijkheid
Oosterse citaten bundel
Karel van Wolferen - het Japanse enigma
zwerftocht door het heelal