Mechanische kracht: m/s, N, J, Watt

Electrische kracht: ampere, volt, ohm

VERSNELLING

Newton

Kracht

Joule

Arbied/energie

M/s

Versnelling

K watt

vermogen

 

RUST

Hertz

Frequentie

EV

Fotonenergie

Meter

golflengte

K

Temperatuur

gram

Massa

 

Een werktuig ontwikkelt vermogen van 1 watt als per seconde een arbeid van 1 joule wordt verricht.

Massa: gedrag van materie onder invloed van kracht die haar versneld.

Versnelling van 1 gram naar 293.800 kilometer per seconde ongeveer 100 miljoen KWH. massa neemt toe tot 5 gram = 1% van gehele electriciteitsproductie in 1950.

1EV = 38,291 quadriljoenste kilocalorie

deeltjes nooit in rust gemiddeld 450 m/s

0,000091085 kwadriljoenste gram = 511.000 eV

1 liter water verhitten van 20 graden tot 100 graden neemt massa toe met 1 miljardste gram!!!