Bij kern aanslag volgt A, B en Y en gammastraling

Er zijn 7 schillen voor electronen

Schil        banen        vorm
     
RONTGEN    
K             1S rond 
L              2S           elliptisch buiten   1S
  2P           elliptisch binnen   2S
M            3S           elliptisch buiten   L
  3P           elliptisch binnen   3S
  3D           rond binnen         3S + 3P
N            4S           elliptisch buiten   M
  4P           elliptisch binnen   4S
  4D            rond binnen         4S + 4P 
  4F               ?
     
LICHT    
     
O            5S           elliptisch buiten   N
  5P           elliptisch binnen   5S
  5D           elliptisch
  5F           rond 
P            6S           elliptisch binnen   O
  6P           elliptisch binnen
Q            7S           elliptisch buiten   P
     
     

   

 

             

Het Atoom

 

Een eV = 38,291 kwadriloenste kilocalier

Quark massa = 1600 eV

Protonmassa = 900 eV

Electron =  0,5 eV = 0,00091085 ste gram

Foton violet 150.000 ste deel van 0,5 eV

Foton rontgen = 1.022.000 eV

 

Bij hele hoge energie niveaus creatie materie

E = MC˛ energie = massa x kwardraat van de snelheid van het licht

Als je een gram wilt versnellen naar 293.800 km per seconde, dan heb je daarvoor 100 miljoen KWU nodig. Massa neemt dan toe tot 5 gram!!

13.6 eV  om een electron uit waterstofatoom te stoten.

115.600 eV nodig om electron uit uranium atoom te storen. Bestaat uit 92 protonen. Veel sterkere aantrekking.

4.5 eV om waterstof molecule H˛ te breken

5.37 eV ionisatie van Lithium

3.4 eV verwijdering van electron uit 2p-baan . Evenveel als bij H. De 2p-baan van Li dringt haast niet door in K-schil en gedraagd zich dus bijna als het E in het veld van kernlading loopt

 

hoeveelheid energie van foton E = h                        x     v

                                     energie = Planckconstante x     frequentie

 

Het atoom kan slechts in bepaalde stationaire toestanden bestaan. In deze toestand heeft het atoom een bepaalde inwendige energie, de laagste grondtoestand. Als het meer dan die energie bezit is hij aangeslagen.

Nij bezit grootst mogelijke energie is hij in geioniseerde toestand. Uitgedrukt in eV. Het electron is dan ver van de kern verwijderd.

Bij een toestandwisseling zal er een bepaalde hoeveelheid energie worden afgestoten bv door uitrzending van rontgenstraling.

Energietoevoeging door botsingen met andere materiedeeltjes of door paserende fotonen.

Straling met zeer korte golflengte zoals rontgen, ontstaan wanneer een zwaar atoom een van de electronen uit een baan dicht bij de kern wordt gestoten.

Verschillende energietoestanden in banen elctronen rond de kern. Banen komen steeds dichterbij elkaar, naarmate ze verder van zichtbare fotonen komen. Energie is daar hoger. Vanaf U = 0? zijn geen quantum toestanden meer, maar continu mogelijkheden aan energietoestanden.