Niet het Individu staat eentraal maar de gemeenschap; niet het geloof maar het gedrag en de zichtbare, gereglementeerde loyaliteit. De Islam wekt niet op tot activiteit van de rationale faculteit, maar tot een strak, collectief conformisme.

De koranisehe-nadruk ligt overwegend op het realiseren van de aardse geloofsgemeenschap. Op het streven naar politieke macht, met andere woorden ó nu meteen, en in de meest krasse termen. Gods neergedaalde openbaring is bepaald niet van een verzoeningsgezinde toonzetting.

Het Koranische concept van politiek is er niet een van compromissen. Zijn politieke idioom is ge-heel ideologisch, en drukt activistische, militante ideeŽn uit." Vatikiotis' strekking is onmiskenbaar. Zodra moslims werkelijk ernst maken met hun islam, dan zal dat een bestel opleveren als van de Iraanse Republiek. Dit is de islam van de westerse nachtmerrie.