Teweeg brengen

 

H.J.A. Hofland

 

Is het mogelijk dat het publiek, u, ik en wij, bijna allemaal langzamerhand hoorndol worden van de verandering, het `teweeg brengen`, het `op de schop nemen`? Dat we de dag zullen prijzen waarop de media melden dat er geen zegenrijke uitvinding is gedaan, geen vernieuwend plan gemaakt waarover we dan weer onherroepelijk zullen gaan bekvechten? Dat we wel gewoon verder leven en werken, maar voor één week ieder plan, iedere poging tot vernieuwing zullen weigeren? Dat zou ik graag tot het onderwerp van een nationale enquête willen zien.

 

Vorige week heeft mevrouw Medy van der Laan, staatssecretaris van Cultuur, haar nota Bewaren om teweeg te brengen, een museale strategie gepubliceerd. De musea moeten gaan concurreren. Het gros van die instellingen is te voorspelbaar, zei ze in een interview met deze krant. De bezoeker krijgt te vaak wat hij verwacht: schilderijen aan de muur, spullen in de vitrine, bordje erbij. Ze verrassen niet.``

 

Mij dunkt dat het museum de enig overgebleven instelling op aarde is, bedoeld om niet te verrassen (behalve natuurlijk als er de nieuwste kunst wordt vertoond). Maar in grote trekken weet je wat je kunt verwachten als je naar het Van Gogh of het Teylers of het Zuiderzee Museum gaat. Wat je dan ziet, laat je op je inwerken, zoals het heet. Je bewondert, je herkent, je verbaast je over het bekende, misschien herzie je je mening, en tevreden over je ervaringen kom je weer in de buitenlucht. Je hebt gezien waarop je had gerekend: precies dezelfde schilderijen aan de muur en dezelfde dingen in de vitrine.

 

Toch begrijp ik wel wat mevrouw Van der Laan bedoelt. Op 24 september 1989 om elf uur werd in het Museum of Modern Art in New York de tentoonstelling Picasso and Braque geopend. Dezelfde avond moest ik om zes uur in het vliegtuig zitten. Om half elf stond ik achteraan een lange rij. Half twaalf was ik binnen. Nooit zo snel een tentoonstelling genomen. Na twee uur afwisselend staan en snelwandelen had ik alles gezien, de hele revolutie in het schilderen, veroorzaakt door die twee genieën die toen achterin de twintig waren. Gedacht aan het publiek van voor de Eerste Wereldoorlog, waarvoor dit alles volstrekt en onvoorstelbaar nieuw was geweest. Ik wist het en de aanblik van dit geheel was een volkomen verrassing.

 

In 1963 werd in het Stedelijk Museum, onder de directie van Willem Sandberg, de tentoonstelling Bewogen Beweging gehouden. Ik ging erheen, met mijn zoontje, toen vijf. Een groot deel van het vertoonde was van Jean Tinguely, van wie ik nog geen werk had gezien. Voor deze bezoekers van twee generaties was het een onvergetelijke ervaring. Een evenement? Misschien ook wel. Maar in ieder geval was het een schouwspel dat voor mij tegelijkertijd volstrekt nieuw en bevrijdend, en daardoor onvergetelijk was. Sandberg had het talent, deze kunst te herkennen en het vermogen om er dit schouwspel van te maken.

 

Niet iedere museumdirecteur kan op een dergelijke samenloop van omstandigheden rekenen. Het moet nog in de vorige eeuw zijn geweest dat ik in het Brooklyn Museum de tentoonstelling Sensation van de jonge Brit Art kunstenaars gezien heb. Grote aanvoerder was Damien Hirst. Hij is bekend geworden door zijn doorgezaagde koe, en zijn haai op sterk water, getiteld The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living. Zelden een zo grote verzameling flauwekul bij elkaar gezien. Maar het was een historische gebeurtenis, ook al omdat burgemeester Rudi Giuliani wegens een door hem godslasterlijk genoemd schilderij van Chris Ofili de subsidie aan het museum wilde intrekken. Evenement of artistieke gebeurtenis? Wat maakt het uit. Ik ben blij dat ik er getuige van ben geweest.

 

Wat wil de staatssecretaris precies met haar initiatief tot vernieuwing? Dat wordt niet helemaal duidelijk. Musea die hun best doen, meer bezoekers trekken, krijgen meer geld. Als de andere, in hun stoffige interieur niets anders kunnen verzinnen dan hun ouwe stoffige troep uit vorige eeuwen aan de roestige spijker te laten hangen, ben ik tegen de vernieuwing. Het Straatje blijft het Straatje, het Kanonschot idem. Je moet wat meer van Vermeer en Van der Velden weten, en van de Gouden Eeuw om het plezier van de herkenning te kunnen hebben. Dat is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs. En hoe je je museum ook opleukt, de oude en de modernste meesters worden er niet beter of slechter van.

 

Maar je kunt meer mensen naar binnen lokken. Daarvoor zijn twee manieren. Je laat weten dat de bezoekers iets sensationeels te wachten staat, of je rekent erop dat ze in de daartoe ontworpen ruimte te zien krijgen wat aan hun verwachtingen beantwoordt terwijl ze bij de aanblik toch verrast zijn. Het eerste is niet in tegenspraak met het tweede. In beide gevallen gaat het om de voorbereiding die buiten het museum tot stand komt. Iemand die totaal bij verrassing De Sabijnse maagdenroof van Delacroix ziet, of een abstract schilderij van Mondriaan, weet niet wat hem overkomt. Er gaat een vertelling aan vooraf. Dit vertellen hoort niet tot de portefeuille van mevrouw Van der Laan, maar tot die van minister Van der Hoeven. Als de dames de koppen bij elkaar steken, kan het bewaren nog meer teweeg brengen dan het nu al doet.