Stadsdelen van Amsterdam in 1998 zelfstandig

 

Door onze Amsterdamse redactie

 

AMSTERDAM, 24 DEC. De zestien Amsterdamse stadsdelen worden in 1998 dertien zelfstandige gemeenten. Geen van deze gemeenten zal nog Amsterdam heten, die naam wordt een voorvoegsel: Amsterdam-Centrum, Amsterdam-Noord, Amsterdam-Buitenveldert etc.

 

Dat heeft het college van B en W van Amsterdam gistermiddag voorgesteld. De toekomstige gemeente Amsterdam-Centrum zal hoofdstad van Nederland worden, voorspelde wethouder Ter Horst. De herindeling gaat alleen door als de provincie Amsterdam in 1998 een feit wordt. Anders behouden de stadsdelen hun huidige grenzen en blijven ze overkoepeld door de centrale stad.

 

Het college van B en W antwoordt met zijn voorstel op een overeenkomst tussen de huidige deelraden, ook wel het 'pact van Zandvoort' genoemd. Daarbij kwamen de voorzitters van de deelraden overeen elf 'sterke' gemeenten te vormen. In grote lijnen is dit 'pact' door de gemeente nagevolgd. Alleen de fusie die deelraad Zuid voor ogen stond is doorkruist door het collegebesluit.

 

Zuid wilde fuseren met de Pijp en de Rivierenbuurt tot een stadsdeel van zo'n 110.000 inwoners. Wethouder Ter Horst liet gisteren weten dat het college gekozen heeft voor gemeenten met een inwonertal tussen de 40.000 en de 90.000. Andere overwegingen bij de indeling waren zoveel mogelijk differentiatie in de bevolkingssamenstelling per gemeente (reden waarom de Pijp en de Rivierenbuurt zijn samengevoegd) en voldoende economische kracht (reden waarom de Baarsjes is uitgebreid met een bedrijventerrein dat oorspronkelijk bij Zuid hoorde).

 

Het bestuur van deelraad Zuid heeft teleurgesteld gereageerd op het voorstel. Wijkwethouder D. Tiemersma vindt dat de gemeente een 'brevet van onvermogen' heeft afgegeven door het 'Pact van Zandvoort' in dezen niet te volgen. Bovendien raakt Zuid de Hoofddorppleinbuurt kwijt aan de Baarsjes, om dat stadsdeel een bedrijventerrein te geven. Voorzitter F. Salm van de Baarsjes toonde zich gisteren tevreden, maar volgens Tiemersma heeft de Baarsjes weinig aan dat terrein: "De Schinkel is zo ongeveer al vol."

 

De stadsdelen Buitenveldert en Watergraafsmeer, ver beneden het inwonertal van 40.000, blijven voorlopig zelfstandig, omdat het college niet wil dat die 'de stad uit fuseren' met respectievelijk Amstelveen en Diemen. Dat dreigden de stadsdelen te doen als ze niet zelfstandig konden blijven. Volgens wethouder Ter Horst zou uittreding van twee wijken uit de huidige stad, te gevoelig liggen.

 

Gisteren heeft het college van B en W definitief vastgesteld dat het correctief referendum over de vraag of Amsterdam zichzelf moet opheffen om deel te nemen aan de stadsprovincie, eind mei of begin juni zal worden gehouden. Het college kwam tot zijn beslissing na een advies van prof.mr. E. Jurgens, die onderzocht of het referendum misschien op 8 maart kon worden gehouden, gelijktijdig met de verkiezingen voor Provinciale Staten. Het comité dat handtekeningen verzamelt voor het referendum had gehoopt op die datum omdat dan een hoge opkomst zou zijn gegarandeerd. Ook een tweede referendum, over het behoud van een weilandje in Sloten, zal niet op 8 maart worden gehouden.