Minister de Boer over de spanning tussen milieu en economie; 'Laat mensen in de file staan, dan kiezen ze voor openbaar vervoer'

 

Door onze redacteuren KEES VAN DER MALEN en GRETHA PAMA

 

DEN HAAG, 22 OKT. De nieuwe minister van milieu zit er "niet voor de milieubeweging". Het milieu, vindt Margreeth de Boer, kan gewoon "niet altijd winnen". Dat is een illusie, die ze maar het liefst direct de grond in boort. Maar ook de automobilist mag zich gewaarschuwd weten. Meer wegen erbij kan hij vergeten. Wie nog wil rijden, moet maar in de file staan. "Dan kiezen de mensen tenminste voor het openbaar vervoer."

 

Margreeth de Boer (55) praat met zachte, bijna bedeesde stem. Ze weegt haar woorden zorgvuldig, aarzelt niet zichzelf te corrigeren. "Dat moet ik zo niet zeggen, dat wekt misverstanden." Maar intussen spreekt ze resolute, niet mis te verstane taal. Charmant presenteert ze de harde boodschap dat er "absoluut maatregelen" tegen de automobiliteit moeten worden genomen. Daarbij wetend dat de kans om een populaire minister te worden, gering is. "Dat kan met deze portefeuille bijna niet."

 

Ze is afkomstig uit een anarchistisch Fries arbeidersmilieu, groeide op in een Amsterdamse volkswijk en wist zich omringd door een familie die veel sterke vrouwen voortbracht. Ze combineerde de zorg voor twee kinderen met een baan en bestuurlijke ambities. De topografie van haar carrière loopt van Wormer (gemeenteraadslid) via Haarlem (statenlid en gedeputeerde) naar Assen (commissaris der koningin). Haar kennis op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening deed ze op in haar tijd als gedeputeerde.

 

In de PvdA geldt Margreeth de Boer inmiddels als een golden lady, maar dan wel één zonder kapsones. Eén die het burgemeesterschap van Amsterdam meermalen en met gezag kon weigeren en die aanvankelijk ook 'nee' zei tegen Kok. Omdat ze "nog maar zo kort in Drenthe zat", niet omdat het milieu al weer een paar jaar uit is. Want dat deert haar niet, integendeel. "Ik word geprikkeld door het feit dat de mensen nu roepen: het wordt toch niks meer met het milieu." En: "Toen Hans Alders begon, verkeerde het denken over het milieu in een euforie. Het milieubelang zou bij alles de doorslag geven. Dat was natuurlijk niet waar te maken."

 

Hoe denkt ú om te gaan met het overwicht van de economie?

 

"Die wil ik juist voor het voetlicht brengen. Ik wil mensen de afweging laten zien tussen milieu en economie, de spanning die daartussen zit. Mensen moeten weten welke belangen in de besluitvorming conflicteren, en wat daarbij de rol van het milieu is. Waarom het milieu soms wel en waarom het soms niet doorslaggevend is. Want natuurlijk is er een economische dominantie. Die zit ook in onszelf, in u en in mij. We willen toch allemaal een goed inkomen en een redelijk huis? We hebben toch allemaal consumptiepatronen die in geen verhouding tot het milieubelang meer staan? Het heeft ook te maken met onze gehaastheid. Zelfs wanneer we vakantie houden moet het snel, snel. En dus doen we de hele tijd dingen die niet goed zijn voor het milieu. Slechts een enkele keer beslissen we anders, en dan zijn we trots op onszelf."

 

En wat gaat u daaraan doen?

 

"We gaan natuurlijk door met campagnevoeren. Het is ook niet zo dat niemand zich wat van het milieu aantrekt. Er is wel begrip voor de milieuproblematiek, maar je moet er op tamboereren. We moeten onder ogen willen zien dat onze levensstijl bijdraagt aan de problemen, anders hoeven we het ook niet meer over het milieu te hebben. Een van de grootste problemen die ik zie, is de automobiliteit. Daar lopen we keihard tegenaan. Er moeten in deze kabinetsperiode absoluut hardere maatregelen worden genomen. En dan is mijn probleem niet de file, want dat is de zorg van mijn collega op verkeer en waterstaat. Mijn probleem is dat we door die file niet aan onze milieudoelstellingen voldoen. Want al dring je door allerlei technische vernieuwingen de vervuiling per auto nog zo terug, als de vervoersstromen blijven groeien, heb je daar niks aan. Persoonlijk geloof ik niet dat we aan de mobiliteit als verschijnsel iets kunnen doen. Die zit in onze van-hot-naar-her-achtige manier van leven. Maar ik geloof wel in een beter openbaar vervoer. In een strenger parkeerbeleid. En in rekeningrijden."

 

Want anders?

 

"Mijn angst is dat het zo gigantisch volloopt, dat de mensen gaan roepen: dit kan niet meer, er moeten nu nieuwe wegen bijkomen. Maar nieuwe wegen lossen niks op. Het parkeerbeleid is een goed instrument, maar het is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. De rijksoverheid heeft geen juridische instrumenten om het aantal parkeerplaatsen terug te dringen. Dus daar wordt nu op gestudeerd."

 

Uw collega Jorritsma heeft besloten het spitsvignet niet in te voeren. Was het geen goed idee automobilisten een toeslag voor rijden in de spits te laten betalen?

 

"Het spitsvignet is slecht uitvoerbaar, daar zijn mijn collega en ik het over eens. Het heeft eigenlijk ook niks met het milieu te maken. Het spitsvignet is bedoeld om de automobiliteit te spreiden, niet om die terug te dringen. En spreiding interesseert mij niet. Ik heb liever dat de mensen in de file staan, dan kiezen ze tenminste voor het openbaar vervoer. Los daarvan denk ik dat het kabinet op basis van de goede persoonlijke verhoudingen, discussies over dit soort onderwerpen aankan. En dan zou het wel eens kunnen dat wij ondanks onze verschillende opvattingen, betere resultaten boeken dan het vorige kabinet. Want daar was men het ook niet altijd eens."

 

Margreeth de Boer is nuchter, zonder dat het ontaardt in plat pragmatisme. "Ik ben niet dogmatisch en ook niet fanatiek", vindt ze van zichzelf. Ze mist de breedsprakigheid van haar voorganger Alders, evenals diens hang naar details. Maar als ouderwetse sociaal-democrate, wil ze de burger nog graag een beetje opvoeden. "Dat opgeheven vingertje zit in me, daar moet ik op letten." De aantrekkingskracht van haar eigen partij, de PvdA, zit voor haar ten diepste "in het getuigenis-achtige".

 

Ze zal, zegt ze, geen visionaire plannen ontwikkelen, maar zich vooral richten op de uitvoering van het milieubeleid. "Mensen zeggen nu tegen mij: dus je gaat op de winkel passen? Maar het zou toch slecht zijn als we nu weer begonnen met het maken van nota's en rapporten? Wat is nou belangrijker dan het uitvoeren van een aantal dingen die je als land wilt? Natuurlijk, het is niet spectaculair. Het betekent dat ik niet elke drie weken in de krant zal staan. Maar daar kan ik mee leven."

 

Bij uw aantreden hebt u aangekondigd dat u de burger wilt gaan opzoeken. Is dat nodig?

 

"Dit departement moet meer van buiten naar binnen redeneren. Ik wil weten hoe onze regels in de praktijk uitwerken. Want we moeten het beleid zo uitvoeren, dat het de meeste kans op succes heeft. Toevallig heb ik gisteren mijn eerste gesprek met het bedrijfsleven gehad. Het was heel interessant, en ik heb het idee dat we wat meer begrip voor elkaar hebben gekregen. Maar het is ook volstrekt duidelijk dat we nog ver van elkaar af staan. Wat mij voor ogen staat, is een betere aansluiting op de samenleving - het bedrijfsleven, de boeren, de consumenten, de wetenschap. En dan zou het kunnen dat dit ministerie een wat ander imago krijgt. Zakelijker. Niet zakelijk in de zin van commerciëel, maar zakelijk in de zin van nuchter. Van nuchter uitvoeren wat op dit departement is uitgedacht en waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd."

 

Voor veel burgers heeft de overheid geen gezicht. U wilt het wantrouwen wegnemen?

 

"In het provinciaal bestuur heb ik vaak met de bevolking overlegd, bijvoorbeeld op hoorzittingen. Het is mijn ervaring dat zulke gesprekken het wantrouwen jegens de politiek niet direct wegnemen. Het maximale dat je ermee kunt bereiken, is dat de mensen weten dat je de boel niet bedondert. Dat is ook wat ik nu wil. Mensen hoeven het niet met me eens te zijn, maar ze moeten weten dat ik ze geen kunstjes flik. Dat ik niet een rapport verdonkeremaan, of moedwillig een te positief beeld van iets schets. Ik zal dus de confrontatie niet schuwen. Mensen willen je trouwens ook graag zien, is mijn ervaring. Ze willen het liefst met iemand te maken hebben van wie ze weten: die is van vlees en bloed. En zo'n politica wil ik zijn. Want voor je het weet zit je dag en nacht op het departement. En dan zien de mensen je alleen nog op televisie."

 

Wat is uw belangrijkste motivatie om politiek te bedrijven?

 

"Vanaf het moment dat ik me bewust werd van de dingen om me heen, heb ik het me aangetrokken als die niet juist waren. Als ze zouden moeten veranderen. Dat is nog altijd mijn belangrijkste drijfveer. Ik voel me gedwongen om me ergens mee te bemoeien, wanneer ik vind dat het niet goed zit. Daarom hoor ik ook thuis in de PvdA. Ik vind dat je tegelijk zuiver in de leer kunt zijn en vuile handen maken. Het gaat erom dat je je compromissen kunt verdedigen. Je moet jezelf altijd recht in de ogen kunnen kijken."