Overzicht parlementaire enquêtes

 

Parlementaire enquête regeringsbeleid 1940-1945

Duurde van 1947 tot 1956.

Voorzitters waren achtereenvolgens de PVDA’ers Donker (1947-1952) en Schilthuis (1952-1956) en de KVP'er  Koersen.

De Enquête was bedoeld om te voorzien in de leemte die was ontstaan in de parlementaire controle door het buiten werking stellen van het parlement in 1940. Geschiedschrijving van deze periode was ook een reden voor het instellen van deze enquête.

 

Parlementaire enquête Rijn Schelde Verolme

1983-1984

Voorzitter Kees van Dijk (CDA)

In 1971 tijdens economische rampspoed en een enorme concurrentie in de scheepsbouw, fuseerden, onder druk van de minister van Economische Zaken Nelissen, de Rijn Schelde-Combinatie en Verolme Verenigde Scheepswerven tot het Scheepsbouwconcern Rijn Schelde Verolme.

 

Parlementaire enquête Bouwsubsidies

1986-1988

Voorzitter Klaas de Vries (PVDA)

Beleggers trokken zich tijdens de recessie van 1979-1980 massaal terug van de woningmarkt. Om de productie van nieuwe woningen op peil te houden zag staatssecretaris Brox van Woningbouw zich genoodzaakt de subsidies voor bouwprojecten te verhogen.

 

Parlementaire enquête Paspoortproject

1984-1988

Voorzitter Loek Hermans (VVD)

In 1984 werd besloten tot de invoering van een Europees fraudebestendig paspoort. De Staat der Nederlanden sloot daarvoor een contract met KEP, een samenwerkingsverband van Kodak, Elba en Philips. Kep bleek in april 1988 niet in staat zijn verplichtingen na te komen. Minister Van Eekelen van Defensie en zijn staatssecretaris van der Linden traden af.

 

Parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen

1992-1993

Voorzitter Flip Buurmeier (PVDA)

Op 31 maart 1992 bracht de Algemene Rekenkamer een rapport uit over het toezicht van de SVr. De belangrijkste conclusie uit dit rapport was dat het toezicht van de SVr op een aantal punten niet in overeenstemming was met de bedoelingen van de wetgever.

 

Parlementaire enquête opsporingsmethoden, IRT

1994-1996

Voorzitter Maarten van Traa (PVDA)

Ter bestrijding van de zware misdaad (zoals grootschalige invoer van drugs) stelde het ministerie van Justitie een Interregionaal Rechercheteam Noord-Holland/Utrecht (IRT) in. In 1993 hief de leiding van de Amsterdamse politie het IRT plotseling op vanwege conflicten over de gebruikte opsporingsmethoden.

 

Parlementaire enquête vliegramp Bijlmermeer

1998-1999

Voorzitter Theo Meijer (CDA)

Op zondag 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig, een El-Al Boeing 747, neer op een flatgebouw in de Amsterdamse Bijlmermeer, waarbij 39 mensen om het leven kwamen.

 

Parlementaire enquête Bouwnijverheid

2002-2003

Voorzitter Marijke Vos (Groen Links)

In november 2001 onthulde het tv-programma Zembla illegale prijsafspraken in de bouwnijverheid. De voormalige directeur van het bouwbedrijf Koop Tjuchem, Ad Bos, toonde een schaduwboekhouding over de periode 1988-1998 waaruit deze frauduleuze praktijken zouden blijken.

 

Parlementaire enquête Srebrenica

2002-2003

Voorzitter Bert Bakker (D66)

In het voorjaar van 1995 brengen de Bosnische Serviërs Dutchbat steeds verder in het nauw. Ten slotte leidt dit tot de val van Srebrenica in juli 1995. Dutchbat trekt zich op 21 juli 1995 terug. De moslimbevolking is dan al afgevoerd. Ruim 7.500 moslimmannen worden vermoord.

 

Overzicht parlementaire onderzoeken

 

Parlementair onderzoek Aanschaffing defensiematerieel

1958-1959

Voorzitter Theo Koersen (KVP)

 

Parlementair onderzoek Zaak-Van der Putten

1962-1963

Voorzitter Harry van Doorn (KVP)

 

Parlementair onderzoek Aanschaffingsbeleid Defensiemateriaal en de controle daarop

1976-1980

Voorzitter  Marius van Amelsvoort

Ingesteld naar aanleiding van de Lockheed-affaire

 

Parlementair onderzoek Arabische boycot

1978-1979

Voorzitter Harry van den Bergh

Onderzoek naar bedrijven die Israël boycotten vanwege de handel met Arabische landen

 

Parlementair onderzoek Economische boycot Rhodesië

1978-1982

Voorzitter Jan-Nico Scholten

 

Parlementair onderzoek Personen die kennis hadden van zaak-Aantjes

1978-1979

Voorzitter Schelto Patijn

Onderzoek naar de kennis, die personen hadden van het oorlogsverleden van mr. W. Aantjes en de wijze waarop deze kennis was verkregen en gehanteerd werd

 

Parlementair onderzoek Godsdienstige Secten

1981-1984

Voorzitter Ineke Haas-Berger (PVDA)

Onderzoek naar nieuwe religieuze bewegingen

 

Parlementair onderzoek Zaak-Khan

1980-1986

Voorzitter Relus ter Beek (PVDA)

Onderzoek naar het lekken van kernenergie-technologie naar Pakistan via de heer Khan

 

Parlementair onderzoek Gedragingen van multinationale ondernemingen

1980-1983

Voorzitter Evelien Herfkens (PVDA) / Marcus Bakker (CPN)

 

Parlementair onderzoek Visquoteringsregelingen

1986-1987

Voorzitter Huib Eversdijk (CDA)

Berichten in de media over ambtenaren van het ministerie van Landbouw en Visserij die via een dubbele boekhouding meewerkten aan het ontduiken van in Europees verband genomen visquoteringsregelingen. Minister Braks trad af.

 

Parlementair onderzoek Affaire Bosio

1991-1992

Voorzitter Dick Tommel (D66)

Bosio was een Franse zakenman, wiens door de overheid gesubsidieerde bedrijf mogelijk betrokken was bij drugstransport en wapenhandel

 

Parlementair onderzoek besluitvorming volksgezondheid

1993-1994

Voorzitter Wilbert Willems (Groen Links)

Onderzoek besluitvorming volksgezondheid uit de vaste commissies voor Volksgezondheid en Rijksuitgaven

 

Parlementair onderzoek Kinderbescherming

1990

Voorzitter Margot Vliegenthart

 

Parlementair onderzoek Toezicht Verzekeringskamer

1995

Voorzitter Gerrit Ybema (D66)

Door problemen bij levensverzekeringsmaatschappij Vie d'Or werd in 1995 onderzocht of het toezichtsbeleid door de Verzekeringskamer in overeenstemming met de geldende wettelijke regelingen was geweest.

 

Parlementair onderzoek College van Toezicht Sociale Verzekeringen

1996

Voorzitter Jan van Zijl (PVDA)

In 1996 verschenen berichten in de pers dat tussen de directie en het bestuur van het CTSV een onwerkbare situatie was ontstaan. Dat bestuur bestond uit drie voormalige politici: de PvdA'er Van Otterloo, de CDA'er Van Rooijen en oud-VVD-voorzitter Van Leeuwen-Schut. Op zeker moment moest staatssecretaris Van Linschoten erkennen dat hij de kamer verkeerd had ingelicht. Hij trad af.

 

Parlementair onderzoek Stichting Woningbeheer Limburg

1995-1996

Voorzitter Pieter Hofstra (VVD) / Machteld Versnel (D66)

De financiële situatie van de Stichting Woningbeheer Limburg waar een groot vermogenstekort was ontstaan, was in 1995-1996 reden voor een onderzoek.

 

Parlementair onderzoek Technolease

1997-1998

Voorzitter Frans Wolters (CDA)

Philips verkocht technologische kennis aan de Rabobank en huurde die vervolgens terug.

 

Parlementair onderzoek Asbestproblematiek Cannenberg

1997-1998

Voorzitter Jan Hoekema (D66)

Onderzoek naar de besluitvorming rond de asbestproblematiek van Joint Operations Centre Cannenberg van lucht- en landmacht in de periode 1967-1992.

 

Parlementair onderzoek Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden

1998-1999

Voorzitter Ella Kalsbeek 9PVDA)

Naar de wijze waarop het Openbaar Ministerie en de verantwoordelijke bewindslieden invulling hadden gegeven aan de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden.

 

Parlementair onderzoek besluitvorming uitzendingen

1999-2000

Voorzitter Bert Bakker (D66)

Onderzoek naar de uitzending van Nederlandse militairen in VN-verband naar vredesmissies in voormalig Joegoslavië, de Perzische Golf, Haïti, Angola, Cambodja en Cyprus.

 

Parlementair onderzoek Herculesramp

2000

Voorzitter Jan Dirk Blaauw (VVD)

Ramp op vliegbasis Eindhoven waarbij het militaire transportvliegtuig 'Hercules' van de Belgische Luchtmacht neerstortte en waarbij 34 inzittenden omkwamen. Met name de hulpverlening werd daarbij nader bekeken.

 

Parlementair onderzoek Biotechnologie

2001-2002

Voorzitter Erica Terpstra (VVD)

Deze commissie bereidde in 2001 de behandeling van de integrale beleidsnota Biotechnologie voor en deed onderzoek naar de toepassing van genetica in de gezondheidszorg.

 

Parlementair onderzoek Integratiebeleid

2002-2004

Voorzitter Stef Blok (VVD)

Dit parlementair onderzoek richtte zich op de integratie van minderheden in de Nederlandse samenleving in de afgelopen 30 jaar.

 

Parlementair onderzoek Zorguitgaven

2003-2004

Voorzitter Aart Mosterd (CDA)

Onderzoek naar de effectiviteit van de extra zorguitgaven sinds 1994 gepubliceerd. Op basis hiervan zal de Tweede Kamer beslissen of er een vervolgonderzoek nodig is.

 

Parlementair onderzoek Infrastructuurprojecten

2003-2004

Voorzitter Adri Duijvenstein (PVDA)

De reden voor dit onderzoek was de onvrede over het verloop en de voortdurende budgetoverschrijdingen bij de aanleg van de Betuweroute en de Hoge Snelheidslijn Amsterdam-België (HSL-Zuid).

 

Parlementair onderzoek Tbs-stelsel

2005-2006

Voorzitter Arno Visser (VVD)

Aanleiding was de betrokkenheid van een tbs'er die zich aan zijn verlof had onttrokken bij een moord. Doel van het onderzoek was te achterhalen waarom het tbs-stelsel in de huidige vorm onvoldoende in staat zou zijn de maatschappij te beschermen tegen mensen die na behandeling opnieuw ernstige misdrijven plegen.

 

Parlementair onderzoek NATO Responce Force

2005-2006

Voorzitter Hans van Baalen (VVD)

Onderzoek over de aard en reikwijdte van het Grondwetsartikel over het inlichtingenrecht van de Kamer bij de inzet van de krijgsmacht ter handhaving van de internationale rechtsorde.

 

Parlementair onderzoek Onderwijsvernieuwingen

2007