Begroting van beton

 

Alle commotie over rekeningrijden en betaalstroken, Betuwelijn en Schiphol tenspijt laathet parlement deze dagen het ministerie van Verkeer en Waterstaat met rust.De uitgaven van het departement beslaan dit jaar zon 13.5 miljard. Daar komt volgend jaar door de grote infrastructuurplannen van het kabinet ruim een miljard bij.Minister Netelenbos (PvdA) wijkt daarmee geen duimbreed af van het beleid van haar voorgangster Jorritsma VVD.

grote bezuinigen noch uiteenlopende coalities van verschillende politieke partijen hebben invloed gehad op het uitgavenpatroon van het rijk. De 16o miljard die jaarlijks uitgegeven wordt aan het reilen en zeilen van de staat staan nooit ter discussie. een lid van de vaste commissie voor Landbouw een half miljard van Defensie vraagt voor de varkens, dan krijgt hij binnen zijn eigen fractie al ruzie laat staan in de tweede Kamer.

ook over de omvang van de begroting van Verkeer waterstaat wordt niet gepraat. Met de opkomst van de doelmatigheidsonderzoeken weten we wel dat haar uitgaven min of meer rechtmatig zijn. Maar waarom er ook al weer veertien Miljard heengaat, en of dat geld eigenlijk effectief wordt besteed, dat wordt nooit meer gevraagd.

De regering hanteert een beoedzaam groeiscenario en verwacht door die groei 8 miljard aan extra inkomsten te krijgen.

Financiele meevallers, zoals extra belastinginkomsten, zijn vooral bestemd voor de terugdringing van het financieringstekort. Aan het be staand beleid wordt ook dit keer weer niet getornd.

Volgens de regering urgente maatschappelijke ontwikkelingen zijn er genoeg, alleen is het geld onvindbaar. De (ontbrekende) computers in het basisonderwijs zijn een bekend voorbeeld.

Het beginnen met ander beleid, zijn volgens Van Loef nauwelijks terug te vinden in de begrotingen van de afgelopen decennia . Maar 3 procent van de van de ministeries is daadwerkelijk onderwerp van politieke besluitvormin. Aan de andere 97 procent weet het parlement niets te veranderen.

Een groot deel van het beleid laat zich niet vertalen in cijfers. Overwegingen rond euthanasie. of de vraag hoe de overheid zich laat adviseren - door organisatiebureaus of door vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties - staan bijna helemaal los van welke begroting dan ook.

De politieke consensus over de 160 miljard wordt gevoed door angst, door onvermogen om te doorzien wat met dat gebeurt

Ofwel beleid dat is blijft. Voor nieuwe plannen is door de onbe weeglijkheid van de overheid

Grote infrastructurele projecten wil de regering mede financieren door private aanbestedingen.

Voor snelle aanpassingen staan nu eenmaal wetten in de weg. Uitgaven aan defensiecontracten of arbeidsovereenkomsten liggen vast voor langere tijd.

Wijziging van het begrotingsbeleid wordt hooguit eens per regeerperiode vastgelegd in een uitonderhandeld regeerakkoord.

Commissieleden houden zich bij veranderingsvoorstellen noodgedwongen altijd aan de beperkingen van de begroting waarover ze het woord voeren.

Het parlement is zo weinig geneigd tot vragen stellen op dit gebied, dat het geen praktische betekenis heeft. Het is geen controle parlement.