Oversommige dingenvalt niet te spotten

Floris van den Berg; Bunnik;

In de Socrateslezing pleiten Swierstra en Tonkens voor `zelf`spot. Zij spreken hun waardering uit over allochtonen die spotten met allochtonen, zoals de makers van de film `Shouf Shouf Habibi`. Ik herinner me van de film, waar ik inderdaad om moest lachen, dat alle clichés over Marokkanen in Nederland bevestigd werden. En dat bij vertoningen in de bioscoop er onder Marokkanen applaus opging toen een broer zijn zus, die een niet-Marokkaanse vriend had, hard op het gezicht sloeg.

Waar Swierstra en Tonkens geen oog voor hebben, is dat er oversommigedingen niet te spotten valt: kun je van mensen zelfspot verwachten over zaken als eerwraak, vrouwenbesnijdenis, geweld tegen vrouwen, homohaat, jodenhaat en crimineel gedrag?

Om spot te kunnen waarderen is een ondergrens in beschaving nodig. Helaas wordt dit beschavingsniveau door niet alle medelanders gehaald. Zelfspot valt van hen niet te verwachten. Wil het beschavingsoffensief de slachtoffers van barbarij kunnen beschermen, dan zal zwaarder geschut moeten worden gehanteerd dan spot.

Onderwijs en opvoeding zijn de basis. Een liberale samenleving kan geen intolerantie tolereren. Desnoods moet integratie van bovenaf afgedwongen worden. De humanisten hebben blijkbaar nog steeds de naïviteit van de sociaal werker uit de film `Flodder`. Een film vol zelfspot overigens.
Converted with the trial version of Word Cleaner
To remove this message click here to buy the full version now.