Maagdenvlies

C.A. SCHREUDERS-BAIS, arts-seksuologe, Velp

Het verslag in NRC Handelsblad van 8 oktober over de studiedag 'Maagdelijkheid in onze multi-culturele samenleving' behoeft aanvulling. De groeiende vraag naar maagdenvlies-(re) constructies en naar medische verklaringen van maagdelijkheid stelt de betrokken artsen voor dilemma's. Enerzijds lijkt terughoudendheid geboden, indien men de emancipatie van de allochtone vrouw een warm hart toedraagt. Anderzijds mag de arts niet voorbijgaan aan de noodkreet, die zo'n verzoek soms betekent (bedreiging met uitstoting, ontvoering of erger). Voorlopig is de beste uitweg uit dit dilemma een 'neen, tenzij' opstelling, dus niet opereren dan wel verklaringen afgeven tenzij er sprake is van een noodsituatie.

Soms leidt de traditie van de 'gedwongen ontmaagding tijdens de huwelijksnacht' tot seksuele problemen voor het jonge paar. Het meisje kan van pure angst onbewust een extreme kramptoestand van de schede ontwikkelen (vaginisme); de jongen loopt het risico als gevolg van de prestatiedruk (immers, de familie staat buiten te wachten op het bewijs van 'de daad'!) dermate faalangstig te worden, dat erectie uitblijft. Het hoeft geen betoog, dat de verlangde eenwording zo weinig kans van slagen heeft. Dit falen vormt niet zelden het begin van ernstige seksuele en sociale problematiek, welke langdurige hulpverlening vergt.

Doelgerichte voorlichting zal hopelijk leiden tot een mentaliteitsverandering die de mythe van het maagdenvlies, met alle bijbehorende irrationele angsten en onnodig verdriet, uit de wereld zal helpen.
Converted with the trial version of Word Cleaner
To remove this message click here to buy the full version now.