Is de multiculturele samenleving terug? Verloochen je footprint niet

 

Herman Staal

 

Het dragen van een dubbele nationaliteit belemmert niet de integratie maar kan die zelfs versterken. Dat stelt de WRR. Een club van wereldvreemde mensen, zegt Geert Wilders.

 

Citaat uit het gisteren gepubliceerde rapport Identificatie met Nederland van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): In een veranderende samenleving als de Nederlandse kunnen mensen meerdere loyaliteiten hebben, zonder dat dit een probleem hoeft te zijn voor de verbondenheid met Nederland. Nog n: Identiteit is geen kwestie van kiezen maar van delen. En: Er is niet zozeer sprake van een integratieprobleem, maar van een samenlevingsprobleem.

 

Is het ideaal van de multiculturele samenleving terug?

 

Na de uitlatingen van minister Ella Vogelaar (Integratie, PvdA) dat Nederland een christelijk-joods-islamitische cultuur krijgt, komt de WRR met een rapport waarin ervoor wordt gepleit om dubbele nationaliteit niet meer als een probleem te zien. Nationale identiteit is de laatste jaren te enkelvoudig opgevat, vindt de WRR. Het moet geen zero-sum game zijn, dat migranten moeten kiezen voor Nederland en afstand moeten doen van het land van herkomst en andere loyaliteiten. Want dat leidt er toe dat migranten en hun kinderen zich niet meer thuis voelen in Nederland. Er is soms sprake van terugtrekgedrag en radicalisering - zowel islamitische als extreemrechts - er is minder onderling contact.

 

Conservatief denker Bart Jan Spruyt voelde, toen hij kennis nam van de hoofdlijnen van het rapport, dezelfde woede opkomen als toen Ella Vogelaar haar uitspraken deed over de christelijk-joods-islamitische cultuur. Weer wordt er relativerend gedaan over de nationale identiteit. De loyaliteit aan de kernwaarden van de westerse samenleving zou voorop moeten staan. Als politici, en nu de WRR, daar niet duidelijk over zijn, dan blijft er ruimte voor het onfatsoen van Geert Wilders.

 

wqPVV-leider Geert Wilders zelf, die in het voorjaar de dubbele nationaliteit van de bewindslieden Albayrak en Aboutaleb hekelde, ziet het rapport als onderdeel van een revival van het cultuurrelativisme onder politici en wetenschappers. Dit staat haaks op de werkelijkheid die mensen ervaren. De WRR noemt hij politiek correct en een club van wereldvreemde mensen. Uit alle peilingen blijkt dat een grote meerderheid van de Nederlanders vinden dat je moet kiezen. Dubbele nationaliteit, vindt Wilders samen met een meerderheid van de politieke partijen, komt de integratie niet ten goede.

 

Wij propageren helemaal niet het ideaal van multiculturele samenleving, reageert WRR-onderzoeker Dennis Broeders. Die multiculturele samenleving bestaat gewoon. En wij erkennen ook dat die nog genoeg problemen heeft en nog zal krijgen.

 

De WRR geeft de regering gevraagd en ongevraagd advies. Identificatie met Nederland is een ongevraagd advies. Nationale identiteit is een belangrijk begrip geworden, in discussies over integratie, over Europa, over de globalisering. Maar de politieke consensus over integratie, Europa en globalisering staat onder druk. Europa is na het nee niet meer vanzelfsprekend, globalisering betekent ook dat Nederlandse bedrijven opgaan in buitenlandse conglomeraten in plaats van omgekeerd. [Vervolg WRR: pagina 2]Verloochen je footprint niet Individualisering vervalt soms in maatschappelijke verruwing en de multiculturele samenleving omvat meer dan een verrijking van de nationale eetcultuur en brengt ook hardnekkige sociale problemen met zich mee. De inmiddels ingeburgerde term multicultureel drama is daar een treffende illustratie van, aldus de WRR,

 

Wat de raad volgens onderzoeker Broeders duidelijk wil maken, is dat mensen zich met verschillende groepen verbonden kunnen voelen, en dat de intensiteit van die verbinding kan variren in de tijd. Maar mensen kunnen footprints niet uitwissen. Elke identiteit is een samengestelde identiteit, zegt Broeders. Zeker je land van herkomst staat in het rijtje van onderdelen dat je identiteit bepaalt. Het kiezen voor n nationaliteit is de laatste jaren vooral als recept beschouwd tegen de onwenselijke ontwikkelingen van de multiculturele samenleving. En dat is volgens de WRR onjuist. Het hebben van n of twee paspoorten zegt niets over iemands loyaliteit aan Nederland. Wie zijn footprints niet hoeft te verloochenen zal makkelijke nieuwe emotionele bindingen aankunnen gaan en zich ook Nederlander voelen.

 

Bart-Jan Spruyt ziet het WRR-pleidooi als onderdeel van een verlangen van de politieke elite, en ook van een groot deel van de media, naar de periode van vr de moord op Pim Fortuyn in 2002. Er is een stille hoop dat het Nederland van toen terugkeert. Maar dat zal nooit gebeuren.

 

Foto-onderschrift:  

Dubbele nationaliteit Inburgeringsexamen Identiteit - Identiteit is geen kwestie van kiezen maar van delen. Migranten mogen niet worden gedwongen afscheid te nemen van hun land van herkomst of andere loyaliteiten. Seksuele moraal - Historisch besef Allochtoon? - Student Fahd