Allochtonen nauw betrokken bij drugshandel

 

Door een onzer redacteuren

 

DEN HAAG, 7 SEPT. De Turkse, Marokkaanse en Surinaamse bevolkingsgroepen in Nederland zijn nauw betrokken bij de georganiseerde criminaliteit. Een aanzienlijk deel van die gemeenschappen houdt zich bezig met de invoer en verhandeling van soft- en harddrugs, met name in Amsterdam.

 

Dit stelde de Utrechtse hoogleraar criminologie dr. F. Bovenkerk gisteren tegen de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de omvang van de zware georganiseerde criminaliteit en de opsporingsmethoden van politie en justitie. Bovenkerk onderzocht de rol van allochtone criminele organisaties in Nederland, en richtte zich daarbij vooral op Amsterdam.

 

Volgens Bovenkerk houden de Marokkanen zich vooral bezig met de handel in hasj, Turken voornamelijk met heroïne en Surinamers met cocaïne uit Zuid-Amerika. In alle gevallen berust de leiding van de criminele organisaties in de landen van herkomst. Daar wordt ook verreweg het grootste gedeelte van de drugsopbrengsten naartoe gesluisd.

 

Met name over de betrokkenheid van Turken bij de misdaad kwam Bovenkerk met opzienbarende uitspraken. Volgens hem spelen "enkele tientallen procenten" van de Turkse mannen in Amsterdam een rol in de misdaad. Het witwassen van illegaal verkregen winsten gebeurt veelal in Turkije. Volgens Bovenkerk kent Turkije geen wet tegen het witwassen. Dat gebeurt daar op grote schaal en ondervindt weinig tegenwerking van de overheid, zei Bovenkerk. De overheden in die landen, en in Marokko ook het leger, zouden betrokken zijn bij de handel in verdovende middelen.

 

Volgens Utrechtse wetenschapper heeft de politie in Amsterdam vaak "schoon genoeg" van het onderzoeken van Turkse zaken. De opsporingsonderzoeken leveren over het algemeen wel snel resultaat op, maar frustrerend voor politiemensen is dat er snel voor vervanging wordt gezorgd als een verdachte is veroordeeld.

 

Ook over de Surinaamse onderwereld kwam Bovenkerk met een aantal opmerkelijke onthullingen. Zou hebben Surinamers volgens hem in het verleden functionarissen bij de Amsterdamse politie omgekocht. Dat gebeurde onder regie van de voormalige Surinaamse legerleider Bouterse in de jaren tachtig. De Surinaamse onderwereld ondernam veel pogingen om politiemensen, ambtenaren die paspoorten uitgeven of bij sociale diensten werken, maar ook het bewakingspersoneel en de marechaussee op Schiphol. "Ik geloof dat Surinamers op individuele basis en in de vorm van samenwerkende groepjes op vrij aanzienlijke schaal kans hebben gezien om mensen bij de Nederlandse politie te corrumperen", zei Bovenkerk.

 

Oud-bevelhebber Bouterse, die wordt verdacht van het op grote schaal verhandelen van verdovende middelen, zond in de loop der jaren meer dan twintig mensen naar Nederland om binnen te dringen in het politie-apparaat. Bouterse probeerde de politie planmatig te infiltreren om om de drugseconomie in Suriname in stand te houden en om inlichtingen te verkrijgen. De rijksrecherche heeft tot driemaal toe naar aanleiding van corruptiegevallen aangedrongen op een onderzoek naar de infiltratie binnen de Amsterdamse politie. Tot op het hoogste niveau, de procureur-generaal in Amsterdam, werd nooit geantwoord op de suggestie van de rijksrecherche, zei Bovenkerk.

 

De criminoloog zei overigens geen enkele aanwijzing te hebben dat er in de "hogere regionen" van de politie corruptie plaatsvindt. Wel zijn er de afgelopen jaren 15 "serieuze gevallen" geweest van veelal "goede rechercheurs" die zich in de verkeerde milieus hadden begeven.