Tutsi minderheid overheerst Hutu

Beide staatsleiders behoorde tot de grote Hutu stam die al eeuwenlang gedomineerd
wordt dor de veel kleinere Tutsie groep. Beide volkeren zijn Bantu tallig

De Hutu leven van de landbouw. Zo rond de vijftiende eeuw vestigden de Tutsi zich
vaniuit het noorden in hetzeflde gebied. De mensen van dit volk van veehouders
zijn langer dan de Hutu.

Ondanks het feit dat ze een kleiene meerderheid van 19 tot 15 procent vormen zijn
ze al eeuwenlang de feodale heersende klasse in Burundi en Ruanda.

Tot 1962 behoorden de twee buurlanden tot hetzelfde konkrijk Rwanda-Oeroendi.

Al in de jaren 50 braken harde gevechten uit tussen Hut en Tutsi. Dat leidde in
1961 tot een Hutu revolutie waarbij de monarchei werd omvergeworpen en de
repiublieken Ruanda en Burundi ontstonden.