Te veel traumas voor een mensenleven Frits Abrahams 11 juli 1994


Gemoedstoestanden moet beschrijven: na Saodie Arabie: gebroken, na Belgie; manisch depressief. na Marokko: opstandig; na Ierland: euforisch'na Brazilie: levensmoe

Het Duitse thuisfront leek de uitschakeling door Bulgarije gemakkelijker op ta vatten.

Maar zij hebben gemakkelijk praten. Zij zijn gelouteerd door het succes, het meestal onverdiende succes - dus als het dan een keer een beetje tegenzit, stap je daar soepeler overheen