De ster van Bethlehem 20 december 1988


Op 27 mei, 5 okt en 1 december 7 vchr, naderden Jupiter en Saturnus elkaar in de
Vissen en op 20 februari 6 v chr voegde Mars zich erbij. 5 maart nadereden ze
elkaar ook zeer dicht. De vissen wezen op Israel en Saturnus gold bij de Joden
als beschermer van Israel en in Mesopotamie als kongsster. Christus zou dan
bijvoorbeeld 6vchr geboren kunnen zijn, maar in elk geval niet op 25 december.

De meest waarschijnlijke datum van de kruisiging is 3 april 33. Het frapante is
dat toen een maansverduistering plaatsvond die natuurlijk op de pnwetende massa
een grote indruk moet hebben gemaakt.

De ster van Bethlehem zou inderdaad als een planeetsamenstand hebben kunnen
voorgedaan, maar kan achteraf heel goed zijn gekoppeld aan christus geboorte ook
als die in een heel ander jaar zou hebben plaatsgevonden.