Het licht dat Jezus bracht P.v. Andel
 

Profane duiding van een bijbels wonder

Jezus duwde de beide troebele lenzen een op een opzij bij een blinde die zo bijziend was dat deze direct scherp zag,

De lens blijft werkeloos onderin de oogbol liggen, schermt de pupil niet langer ad en het licht kan weer op het netvlies vallen