13-4 -1994 De prijzen van de overheid

Overheidsheffinfen zoals reinigingsheffingen, gemeentelijke belastingen en tabaksaccijnsen zijn in het kanbinet Lubbers/Kok gemiddeld met 50% in prijs gestegen. Vaak onder verwijzing van doelstelling als het milieu. In de praktijk gaat het om het aanboren van nieuwe inkomstenbronnen.