Het leven van Octave Mirbeau

Willem Frederik Hermans

 

26 juli 1991
Soms zou je denken dat opvoeding - welke dan ook - de kinderen een stelregelen bijbrengt: Zorg ervoor nooit in gevcht te raken met de machthebber. Doe alles waar je zin in krijgt, maar houd wat niet met de mode strookt, geheim

Hij ageerde voor de rechten van de mens, tegen de (mislukte) dictator Boulanger, voor de anarchistisce rebellen, tegen het kolonialisme; voor de rehanilitatie van Dreyfus

Hij is een zoon van de Revlutie en onverbiddelijk anticlaricaal. De Kerk bevorderde wreedheid, onwetendheid, afstomping en de uitbuiting van s menser onnozelheid, vond hij.

Op een bepaal ogenblik ontpopte hij zich zelfs, in zijn zelf opgericht blad Ls Grimaces, als antisemiet, dwaling waarover hij later, lang voor de Dreyfus-affaire in het openbaar spijt betuigde.

En, dit mogen we ook niet vereten, het gewone volk geloofde niet of nauwelijks in de anarchie. Dat was een liefhebberij van intellectuelen.

Hij was een van de eersten die og hadden voor het genie van Vincvent van Gogh. In 1891 kocht hij de Irissen en de Zonnebloemen van de verfhandelaar Pere Tanquy voor zeshonderd Fr. In 1912 zat hij financieel wat krap en verkocht de Irissen voor veertigduizend franken.

Het zou me niet verbazen als voor moderne Nederlanders La 628/ E/8 het interessantste boek is dat Mirbeau heeft voortgebracht.

Het bevat een kleine 100 doorgaans juichende bladzijden over Holland.

Had Voltaire niet aan de drie woorden genoeg om ons te kenschetsen, canaus, canards, canaille )kanalen, eenden, janhagel'

Zijn verering voor Holland heeft een hechte basis Rembrandt.

Mirbeaus wederopstanding is al lang gaande, begonnen in 1964 net Bunueks onvergetelijke verfilming van Het dagboek van een kamermeisje, waarin Jeanne Moreau de hoofdrol vertolkte.