signalement Piet Vroon/ Mannen en vrouwen

nogal wat verschil tussen man en vrouw, Fysiek is dat duidelijk, de anatomie, gemiddeld gewicht, lengte, spierkracht, en zo meer. Voorts leven vrouwen een jaar of zeven langer dan mannen, waar tegenover staat dat zij het sociaal maatschappelijk door de bank genomen moeilijker hebben en minder hoge functies bekleden.

Een evolutionaire verklatring zegt dat de hersenstructuur vann man en vrouw niet dezelfde is als uitvloeisel van een taakverdeling die heel lang heeft bestaan. De mannen gingen op jacht en hadden daar een goed ruimtelijke orientatie vermogen voor nodig. de vrouwen verzorgde kinderen en praatten dus meer.

Er zijn ook de nodige verschillen in het functioneren van de zintuigen (vrouwen ruiken bijvoorbeeld beter) maar er is geen ruimte om al die gegevens op te sommen.

De vrouw spreekt door de bank genomen wat vaker inm vragende vorm, de man wat meer in mededelende vorm. Voorts praten vrouwen zachter en laten zij de toon van een zin tegen het eidn vaak oplopen. verschijnselen die bij mannen vragebd en aarzelend kunnen overkomen, met alle eventuele gevolgen van dien.

mannen dicteren om het aillerend te zeggen, vrpuwen overleggen in de eerste plaats.

Kortom er is geen snelle oplossing in zicht: In algemene termen wist Hippokrates dat al: Het leven is kort, de kunst is lang, het ogenblik vluchtig, de onderneming hachelijk en de beslissing zwaar.