Het levenswerk van Deng Het kleine Kanon

Gij Schreuders

10 juni 1989

 

 

Wat is nu eingelijk te beschouwen als Dengs levenswerk, behalve zjn eige onophoudelijke klautertocht naar de macht= Is zhao de volgeling de viand, of ie het achteraf omgekeerd? Is Qiao Shi en hervormer of juist een voorstander van de harde lijn.

Alles draait om verovering of verlies van posities protectie en kliekvorming


Zijn studie aan de SUn Yat Sen universiteit voor Chinese communistische kaders stond in het teken tussen stalinisten en trotzkisten

Man begon zijn boerenquerilla, Deng koos vooralsnig de zijde van de blosjewieken en dook onder in Shanghai.

In 1933

Namens de bolsjewieken beschulidigde zijn vriend uit de Parijse tijd, Lo man hem van samenzwering tegen de partij.

Deng raakte al zijn frustaties kwijt en belande in een gevangeniscel waar hij nauwelijks voedsel kreeg. Tot overmaat van ramp liet zijn vrouw zich van hem schieden om met de politke rivaal Lo Man te hertrouwen.

Hij behoorde tot de 86859 communisten die begonnen aan de Lange Mars een veldtocht van 10000 km om aan een omsingeling van het regeringsleger te ontkomen - en tot de circa 9000 die het overleefden.


De mystrieuze conspiratieve wijze van politieke bedriven, ontstaan in de ondergrondse en gedurende de guweillastrijd is de Chinese communistische partij tot op de huidige dag rigrn gebleven.

Het absolutisme va Mao met zijn keizerlijke en uiteindelijk goddelijke allares het voortdurende wantrouwen tefgen afwijkende elementen, de onophoudeljke angst coor complotten die ook bij voortduring werden gesmeed, hebben de vrogere revlutionare leiders een clangeest ingeprent.

Tijdens de culture;e revolutie hebben zijn tegenstanders veel wek gemakt van het feit dat Deng tijdens de landhervormingen, die met veel gewweld gepaard gingen zijn eigen familie van grondbezitters aan elke vervolging wist te ontrekken.

Het jaar 1967 bracht de overwinning van Lin Biao en Maos rode gardisten de arrestatie van vrijwel ale oude partijleiders van wie velen onder Liu de dood vonden.Debg Xiaoping schreef een zelfkritriek waarin hij zichzelf als bourgeois verordeelde, spijt betuigde over zijn arrogantie etcc...


Het tijdperk van Deng begon in 1978 het tijdperk van de modernisering van de industrie de landbouwhervorming, de introductie can het marktmechanisme in de economie.