Islam door verrekijker en microscoop 5 mrt 1988

Victo Gerritse
Niet het individu staat centraal maar de gemeenschap, niet het gelof maar het gedrag en de zichbare gergelemteerde loyaliteit. Islam werkt niet op de acticiteit can de rationale faculteit maar tot een strak collectief confiormisme

De Korantische nadruk ligt overwegend op het realiseren van de aarde geloofsgemeenschap
OP het streven naar politiek macht, met andere worden / nu meteen en in de meeste krasse termen. Gods neergedeaalde openbaring is bepaals niet van een verzoeningsgezinde toonzetting. Het Koranische concept van politiek is er niet een van compromissen. Zijn politieke idioom is geheel ideologisch en drukt activistische militante ideeen uit.

Islam and the State
Vatikiotis
Zijn stekking is onmiskenbaar. Zodra moslims werkelijk ernst maken met hun islam, dan zal dat een bestel opleveren als van de Iraanse republiek. De islam van de westerse nachtmerrie.