Onderzoek van drie Europese natuurkundigen naar de statistische eigenschappen van stambomen laat zien dat de kans groot is dat twee willekeurige cultuurgenoten in het afgelopen 400 jaar gemeenschappelijke voorouders hebben.

Wie zijn eigen stamboom een paar honderd jaar terugrekent, komt tot een verassende ontdekking. Je hebt 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders. Ga je op deze manier 30 generaties terug, zon 600 jaar, dan telt de verzameling voorouders al ongeveer een miljard zielen, dat zijn meer dan de toenmalige wereldbevolking.

De verklaring voor deze ongerijmdheid luidt: Ieders stamboom zit vol overlap. Er wordt nogal eens afgetrouwd binnen de familie, vaak overigens zonder het te weten.