Nijmegen aanleg kabeltram


Door onze correspondent

, 18 MEI. De gemeente gaat onderzoeken in hoeverre de aanleg van een kabeltram boven de stad rendabel is.

Een eerste, verkennende studie heeft aangetoond dat een dergelijke vorm van vervoer rendabel zou kunnen zijn. De kabeltram moet de verbinding vormen tussen een nieuw aan te leggen stadsdeel aan de noordzijde van de Waal en de Nijmeegse binnenstad. Vandaaruit zou er ook nog een verbinding moeten komen met het NS-station. De totale lengte van het bestudeerde trac´┐Ż is 3,5 kilometer. De kosten worden geraamd op 92 miljoen gulden. Daarvan is 43 miljoen gulden bestemd voor de installatie van de kabelbaan door het Zwitserse bedrijf Van Roll Seilbahnen AG.

Het is niet voor het eerst in de regio dat de aanleg van een ter sprake komt. Al eerder heeft Arnhem laten bekijken interesse te hebben in een kabeltram. De plannen van Arnhem lijken dermate op de plannen van , dat de gemeenten nu gezamenlijk een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. De kosten daarvan worden geschat op vier ton, maar Arnhem en hopen op steun van zowel de Europese Unie als van Rijkswaterstaat en Novem, een bedrijf voor energie en milieu. Over vier weken zou bekend moeten zijn of er subsidie komt voor het haalbaarheidsonderzoek.

Het dagelijks bestuur van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen zal in samenspraak met beide gemeenten en met de provincie Gelderland de uitgangspunten voor het onderzoek formuleren. Het onderzoek zou tegen het einde van dit jaar afgerond moeten zijn.

Het futuristische plan van voorziet in een kabeltram die op een hoogte van tien meter boven de stad zweeft. Om de twee minuten komt er een gondel voorbij, waarin maximaal dertig mensen kunnen plaatsnemen. De cabines worden voortbewogen met een snelheid van 35 kilometer per uur en hebben een rijtijd, van opstappunt naar eindbestemming, van zo'n twaalf minuten. Een kaartje zou niet meer hoeven te kosten dan twee tot drie strippen op een strippenkaart.

Volgens de gemeente heeft de stad met dit plan een "hoogwaardig vervoermiddel voorhanden". In het voorwoord van het verkennende rapport 'Kabeltram Nijmegen in vogelvlucht' somt burgemeester E.M. d'Hondt de voordelen van tram op: "weinig overlast, lage uitstoot en geringe geluidsbelasting".

De tram zal de verbinding vormen van het NS-station met de noordzijde van de Waal. Daar moet binnen enkele jaren een wijk komen, de Waalsprong geheten, met 12.000 nieuwe woningen voor ongeveer 33.000 inwoners. Aangezien de binnenstad en de nieuwe wijk gescheiden zijn door de Waal en om te voorkomen dat de drukke Waalbrug nog meer verstopt raakt - de brug krijgt dagelijks 50.000 auto's te verwerken - is de gemeente op zoek gegaan naar alternatieve vervoersvormen. "De bereikbaarheid van de binnenstad zal dan ook in de toekomst een probleem blijven", zo staat in de studie.

Volgens de verantwoordelijke wethouder in , H. Janssen zou met de kabeltram "een zeer moderne en adequate" manier van vervoeren krijgen. De wethouder meent dat de tram ook als toeristische attractie mensen zal trekken, maar het gaat in eerste instantie om het vervoer van de Nijmegenaren aan gene zijde van de rivier naar de binnenstad of naar het station, aldus Janssen. "Vijf jaar terug kwamen we voor het eerst met dergelijke plannen, al ging het toen voornamelijk om een toeristisch-recreatief vervoermiddel", zegt Janssen. "Nu gaat het er om te voorkomen dat de fragiele structuur van de binnenstad blijvend wordt beschadigd. Want zoveel is wel duidelijk: er moet iets gebeuren." Als het aan Janssen ligt, is de baan voor het jaar 2000 een feit. "De aanleg zou parallel kunnen lopen aan de bouw van de woningen in de Waalsprong."

Onderschrift:  

Kaartje: Kabelbaanplannen arnhem en ; Tekening: De Nijmeegse kabelbaan (Stationsplein)