stefan stefan 2 3 2008-01-15T22:30:00Z 2009-10-23T20:21:00Z 1 555 3057 zuid 25 7 3605 10.2625 Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4

Neutraal!

5 augustus 1995 (pagina 7)

JAN BLOKKER

replacing [Mient Jan Faber] --> replacing [PvdA] --> replacing [NAVO] -->

WAARTOE is het Nederlandse leger in staat als straks onverhoopt toch de Derde Wereldoorlog blijkt uitgebroken?

Tot vechten in ieder geval niet, want daar is geen maatschappelijk draagvlak voor, en als de vijand sterker blijkt dan hij nu in z'n onnozelheid nog denkt, zal ook Mient Jan Faber weer gewoon zeggen dat alle wapens de wereld uit moeten, te beginnen in Nederland.

Een fotorolletje ontwikkelen kunnen ze dus evenmin. Even heeft het Tweede-Kamerlid Oudkerk (PvdA) nog de illusie gekoesterd dat er misschien sprake was geweest van een duivels complot binnen de generale staf, maar helaas: er was per ongeluk fixeer in de ontwikkelaar terechtgekomen.

Een foto maken?

Ook niet.

Volgens de verklaring van de Arnhemse persofficier Besier lieten de compromitterende opnamen van de Servische oorlogsmisdaden 'op het eerste gezicht niet meer zien dan een dicht bladerdak'. Godzijdank: 'Van ��n afdruk konden dusdanige uitvergrotingen worden gemaakt dat een lijk te zien is.'

E�n lijk. Weinig, maar uit een goed hart. Het is zelfs de vraag of onze militairen in geval van nood (stel dat een eenheid wil capituleren, want wie wil nou sneuvelen?) een behoorlijke deal kunnen sluiten.

Is dat in Srebrenica met Mladic gebeurd? Daar kom je niet achter. Ik heb het niet precies bijgehouden, maar ik geloof dat Voorhoeve daar in de afgelopen veertien dagen vijf verschillende en onderling tegenstrijdige verklaringen over heeft afgelegd, waaruit geconcludeerd mag worden dat er wel iets op papier is gezet en ondertekend, maar duidelijk kan het nooit zijn geweest.

Wat moeten onze bondgenoten met een bondgenoot die wel een tilnorm voor biertonnen kan verzinnen, maar van het krijgsbedrijf alleen het onderdeel 'feestelijke thuiskomst' onder de knie heeft? Uit eigenbelang zullen ze ons smeken om neutraal te blijven, wat we toen het de vorige keer ook in de buurt van Sarajevo was begonnen, tenslotte ook met succes hebben volgehouden.

Als die komende oorlog is afgelopen, zouden we ons volgens mij ook niet meer opnieuw moeten encanailleren - niet met Belgi� en Luxemburg, niet met Europa, niet met de NAVO, niet met de volgende Volkenbond, niet met wat dan ook. De Herijkingsnota hoeft maar op een paar punten worden aangepast, en Van Mierlo kan de geschiedenis ingaan als de man die het land van zijn dwalingen terugleidde naar de onzijdigheid waarin zo lang ook zijn kracht heeft gelegen.

Het spreekt vanzelf dat daarmee geen einde hoeft te komen aan onze solidariteit met de buitenlandse medemens. Zodra Defensie is afgeschaft wordt Voorhoeve conservator van het Vredespaleis. Natuurlijk blijft Pronk hulp bieden aan arme volkeren, en allicht onderhouden we via gezantschappen en consulaten vriendschappelijke betrekkingen met de rest van de wereld. Russische, Sloveense, Portugese of Kenyase oorlogsslachtoffers zullen altijd welkom blijven in onze therapeutische inrichtingen, en tot in de verste uithoeken van Azi� en Afrika zullen Nederlandse ontwikkelingswerkers het heil, het geloof en de vrede uitdragen.

Maar al die Japanners die elk jaar miljoenen kiekjes komen maken van de kaasmarkt in Alkmaar zullen moeten onthouden dat ze hun fotorolletjes thuis moeten laten ontwikkelen.

Copyright: Blokker, J.