Duiven van San MARCO gevaar voor

Door onze correspondent

ROME, 23 DEC. De duiven op het San Marco plein in Veneti� zijn een gevaar voor de gezondheid geworden. Bezoekers krijgen het advies ze niet aan te raken, terwijl de gemeente heeft besloten duizenden zieke duiven te laten inslapen met behulp van ether.

De dierenliefde � la Disney moet nu wijken voor de noodzaak hard in te grijpen. "Walt Disney woont ergens anders," zei wethouder voor milieuzaken Gabriele Zanetto, om te onderstrepen dat ingrijpende maatregelen tegen de nodig zijn. In heel Veneti� zijn ongeveer 25.000 . Alleen al op het plein fladderen er vijfduizend rond. Dertig procent daarvan lijdt aan een vorm van salmonella die ook voor de mens gevaarlijk is.

Iedere dag vinden de schoonmakers van het plein tientallen dode . Er zijn nog geen berichten over besmetting van mensen, maar de plaatselijke gezondheidsdienst waarschuwt dat het gevaar groot is en dat mensen in ieder geval meteen goed hun handen moeten wassen als ze in contact zijn gekomen met .

De salmonella-epidemie onder de is waarschijnlijk ontstaan doordat de dieren het vlees van besmette ratten hebben gegeten. Bij mensen kan deze vorm van salmonella maag- en darmontstekingen veroorzaken.

De zullen met graan in grote kooien worden gelokt en dan stuk voor stuk worden onderzocht. De gezonde beesten worden vrijgelaten, de zieke worden afgemaakt. Burgemeester Massimo Cacciari heeft aangekondigd dat op korte termijn heel het plein zal worden gedesinfecteerd.

Duiven horen al eeuwen bij Veneti�. In de zeventiende eeuw liet het bestuur van de Venetiaanse republiek grote hoeveelheden los, die dan door de bevolking werden gevangen en gebraden. Maar gezien de hygi�nische problemen overweegt het huidige stadsbestuur nu de epidemie aan te grijpen om het aantal blijvend sterk te verminderen.

Onderschrift:  

Foto: Het plein. (Foto NRC Handelsblad/Vincent Mentzel)