Balls with the goat. 4-9-97 Vorige Week heb ik een reeks meetings gehad met een head hunter, een trainer, een consultant, een interimma- nager en een specialist op het gebied van manage- ment development. Alle ge- sprekken gingen less or more over de same: what is de main ontwikkeling in th( way waarop hoger opgelei- den in hun job staan. De . eensgezindheid was total. De terminologie verschilde employability, human capi- tal, human recources ma- nagement, management I development en career- planning. Bij de weg: de Dutch language (died end 20th century) is kennelijk insufficient in deze modern times