Steun deel CDU voor abortuswet SPD/ FDP

Door onze correspondent J.M. BIK

BONN, 9 MEI. Duitsland lijkt op weg naar een nieuwe, ruimere abortuswetgeving nu de Bondsdagfracties van SPD en FDP het eens zijn geworden over een parlementair initiatief-voorstel dat op steun van circa vijftig leden van de CDU-fractie en enkele leden van de groepering Bündnis '90 mag rekenen. Daarmee is er een meerderheid voor het voorstel, dat over twee weken al in behandeling zal komen.

De kern van het voorstel is dat de in West-Duitsland geldende strafbaarheid van abortus wordt opgeheven in de eerste twaalf weken van de zwangerschap, op voorwaarde dat de vrouw tenminste drie dagen daarvoor een (verplicht) medisch-sociaal consultatiegesprek heeft gevoerd. De privacy van de vrouw wordt daarbij gegarandeerd. Voor vrouwen jonger dan 21 wordt de pil in het ziekenfonds opgenomen, terwijl er voor vrouwen die ondanks sociale problemen niet voor abortus kiezen betere financiële voorzieningen komen (o.a. voor kinderopvang). Het parlementaire initiatief van de oppositionele SPD en de FDP lijkt in grote lijnen op de in Oost-Duitsland nog geldende Fristenlösung, die abortus niet strafbaar stelt en een besluit daarover geheel aan de vrouw laat.

Bij de kabinetsformatie van voorjaar '91, kort na de Duitse eenwording, hebben de Duitse regeringspartijen, CDU/CSU en FDP, afgesproken zij voor eind 1992 één nieuwe abortuswetgeving voor het hele land zouden proberen te ontwerpen. Als dat niet zou slagen, en daarvan is na een aantal mislukte pogingen sprake, zou elk lid van de Bondsdag zonder enige fractiedwang zijn of haar steun aan initiatief-ontwerpen mogen geven.