L.J de Jong Ïk vind niets onbegrijpelijks in het systeem. zelfs de vergassing van de joden niet. Hitler heeft toch alleen maar uitgevoerd wat talrijke Europese denkers voor hem hebben gepredikt. Hij was toch waarachtig niet de eerste die heeft gezegd dat alle joden van kant moesten worden gemaakt. Hitler is tot op zekere hoogte toch de vrucht van twintig eeuwen christendom (...) daar is onder historici zo langzamerhand wel een communis opinio over.

gebruik maakte van de belangrijkste motieven uit de geschiedenis van het christelijk antisemitisme om het racistische en politieke antisemitisme te legitimeren

In Mein KampJ liet Hitler zijn lezers weten: ,,lk geloof dat mijn handelwijze in overeenstemming is met de wil van de almachtige schepper. Door pal te staan tegenover de joden, verdedig ik de schepping van de heer.
 

In het evangelie riepen de joden tegen Pilatus, toen hij weigerde Jezus te laten kruisigen: 'Zijn bloed kome over ons en onze kinderen'.

Talrijke vorsten hadden beweerd: jullie hebben het recht niet onder ons te even. De nazi's hebben ten slotte bepaald: jullie hebben het recht niet om te leven... De nazi's braken niet met het verteden, zij bouwden er op voort.

Niet een maatregel van de nazi's was nieuw: het voorzien van een merkteken (gele ster) op de kleding, het uitsluiten van bepaalde beroepen, het verbieden van gemengde huwelijken, plunderingen, verdrijvingen, verbranden van synagogen en exemplaren van de talmoed. Nieuw was alléén de racistische motivering en vervolgens doorvoering met huiveringwekkende organisatorische grondigheid, technische perfectie en afgrijselijke industrialisering van het moorden.