[if gte mso 9]> stefan stefan 1 1 2009-01-31T11:56:00Z 2009-01-31T11:57:00Z 1 614 3381 zuiderwaal 28 7 3988 10.2625 [if gte mso 9]> Clean Clean 21 MicrosoftInternetExplorer4 [if gte mso 9]> [if gte mso 9]>

Het Westen als de kop van Jutland

Hoofdartikel | Zaterdag 11-02-2006 | Sectie: Overig | Pagina: 19

De spotprentenstrijd is deze week gekaapt door iedereen die het Westeneen lesje wil leren. De decorwisseling aan het front was opmerkelijk: vancultureel naar politiek en (olie-)economisch. De westerse bemoeienis methet Iraanse atoomprogramma, de door Europa en Amerika gehekelde overwinningvan Hamas bij de Palestijnse verkiezingen, de oliebelangen - het hoortineens allemaal bij de gewraakte cartoons die het Deense dagbladJyllands-Posten in zijn betrekkelijke naÔviteit afdrukte. Rami Khouri,hoofdredacteur van de in Beiroet verschijnende Engelstalige krant DailyStar haalde donderdag op deze pagina een enquÍte in Arabische landen aanover de motieven van het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid: olie, beschermingvan IsraŽl, heerschappij over de regio en ondermijning van de islamitischewereld. Ziehier de dieperliggende redenen voor de huidige moslimprotesten,aldus Khouri.

De Deense vlag wordt georkestreerd verbrand in Teheran en Damascus.Deense producten worden geboycot. Denemarken fungeert als de bekende kopvan - inderdaad - Jut; de moordenaar uit Jutland op wiens hoofd iederekermisklant zijn gang mag gaan. Het Westen heeft nog steeds geen antwoord.Denemarken verdient principiŽle steun van de Europese Unie bijtegensancties van de handelsboycot die Iran heeft afgekondigd. Maar Brusselhoedt zich voor daadkracht. Dit gebrek aan assertiviteit leidt ertoe datsteeds meer anderen met dubieuze motieven zich mengen in deze daverenderel. Het gevolg is dat de zaak zelf overstemd wordt door het soort valsgekraai dat men hoort als er geopolitieke rekeningen te vereffenen zijn.Een 'wapenstilstand in de polemiek' (aldus Midden-Oostenkenner MauritsBerger) is intussen meer dan gewenst.

De Russische president Poetin maakte het heel bont . Hij noemdepublicatie van de spotprenten van Mohammed 'een ontoelaatbare provocatie'en riep de Denen op 'om vergeving' te vragen. Geen excuus maar vergeving:het opperwezen wordt nog net niet aangeroepen. En dat door een man die zelfniet vrij van zonden is. Tegelijk nodigde Poetin het zegevierende Hamasvoor overleg in Moskou uit. Die kans was kennelijk te mooi om te latenlopen. Timing is alles, zeker in de wereldpolitiek. Over opportunismegesproken.

Er is weinig begrip in het westen voor, maar de directe lijn die moslimstrekken van de cartoons naar de Amerikaanse interventie in Irak, deEU-bemoeienis met Iran, de NAVO-aanwezigheid in Afghanistan, kritiek opHamas en het beeld van moslims als terroristen valt als perceptie moeilijkte negeren. Oplaaiende onrust in Afghanistan naar aanleiding van despotprenten maakt het werk van de NAVO in dat land plotseling veelmoeilijker. Dat is toch iets waar ook Nederland rekening mee moet houdenals het straks twaalfhonderd militairen naar Uruzgan stuurt. Boze massa's,bleek afgelopen week, maken inderdaad geen onderscheid tussen gevechts- ofvredestroepen. Het Westen is de gebeten hond omdat het Mohammed minacht,zo luidt het. Als dŪe geest eenmaal uit de fles is, moeten de NAVO-landenzich in Afghanistan schrap zetten.

Anders gezegd: Nederland dient zich daar voor te bereiden op hetonberekenbare - wellicht zelfs het onvoorstelbare. Een affaire als die metde cartoons heeft het bondgenootschap duidelijk niet ingecalculeerd. Hettoont aan hoe in korte tijd de verhoudingen heel anders kunnen komen teliggen. En hoe een klein land plotseling middenin de vuurlinie kan raken.

De huidige polarisatie schept voldongen feiten en zorgt voor eigendynamiek. De kwestie zelf vraagt om een bestand. De gevolgen zijn al veelgroter dan de oorzaak in westerse ogen is. De diplomatie kan nu laten zienwat ze waard is.

Als die geest uit de fles is moeten de NAVO-landen in Afghanistan zichschrap zetten