stefan Normal stefan 1 0 2008-02-10T13:11:00Z 2008-02-10T13:11:00Z 1 zuiderwaal 1 1 9.2720
Fraude ontdekt in taxiwereld van Rotterdam

Door een onzer redacteuren

ROTTERDAM, 15 APRIL. In de Rotterdamse taxiwereld wordt op grote schaal gefraudeerd. Tot dusver is voor zo'n 5 miljoen aan fraude ontdekt.

Het Rotterdamse Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (RIF) heeft 29 taxibedrijven onderzocht, die zich alle in min of meerdere mate aan belasting-, uitkerings- en premiefraude schuldig maakten. Het RIF is in september begonnen de Rotterdamse taxiwereld door te lichten, na geruchten dat in die branche op grote schaal zou worden gefraudeerd. Projectleider M. den Hollander meldde deze week in de Korpskrant van de Rotterdamse Regiopolitie dat bij alle onderzochte bedrijven de administratie onvolledig en ongeordend is. Ook worden chauffeurs vaak niet conform de geldende CAO betaald. De taxibedrijven maken voorts op grote schaal gebruik van part-timers, die officieel twee dagen per week werken en een aanvullende uitkering hebben. In werkelijkheid werkt een groot aantal chauffeurs veel langer. Sociale Zaken heeft tegen 13 werknemers proces verbaal opgemaakt wegens valsheid in geschrifte.

In Rotterdam zijn in totaal zo'n 500 taxibedrijven actief. De 29 door het RIF onderzochte bedrijven hebben echter dertig procent van alle chauffeurs in dienst. Alle 29 bedrijven bleken zich schuldig te maken aan te lage aangiften van loon-, omzet en inkomstenbelasting. Tegen negen leidinggevende personen of zelfstandige ondernemers is proces verbaal opgemaakt wegens valsheid in geschrifte, oplichting of het niet doen van belanstingaangifte. Ook bleken werkboekjes te zijn verdwenen en chauffeurs zich veelal niet aan de rijtijden te houden. In dat kader zijn 24 processen verbaal opgemaakt voor 77 overtredingen. In drie gevallen constateerde het RIF dat taxivergunningen aan derden werden verpacht.

Achterliggende oorzaak van de fraude is volgens het RIF de overcapaciteit in de Rotterdamse taxiwereld. De provincie Zuid-Holland heeft in het verleden al te royaal taxi-vergunningen verstrekt. Ook maken taxiondernemers vaak gebruik van een compagnon, zodat de taxi langer rijdt, of maken ze meer uren dan is toegestaan. Door nieuwe collectieve vervoerssystemen is de markt voor taxi-ondernemers gekrompen. Zo heeft het Rotterdamse Vervoer op Maat, een collectief vervoerssysteem voor gehandicapten en ouderen, de taxibranche veel klanten gekost. Momenteel is ook Teletaxi in opkomst, groepsvervoer voor mensen die op medische indicatie een taxivergoeding krijgen. Het Rotterdamse RIF, dat is samengesteld uit deskundigen van sociale zaken, de belastingdienst, de Rijks-verkeersinspectie, het Gemeenschappelijk Adminstratie Kantoor en de politie, staat onder voorzitterschap van loco-burgemeester Simons. Fraudeteams zijn in de vorige kabinetsperiode in een aantal regio's ingesteld door de toenmalige staatssceretaris Wallage van sociale zaken. Simons verwacht in juni het eindrapport van het Rotterdamse RIF, tot die tijd wil hij geen commentaar geven op de voorlopige resultaten.

Amsterdam zette in maart vorig jaar ook haar Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam in om 21 taxibedrijven door te lichten. Ongeveeer 25 miljoen gulden werd opgespoord aan zwart geld.