DNB zal streng bekijken of bonussen aanzetten tot onverantwoorde risicoís

30 oktober 2008

'Ik kan u dan ook verzekeren dat DNB in de toekomst streng gaat bekijken of financiŽle instellingen met hun bonusstructuren bestuurders aanzetten tot het nemen van onverantwoorde risicoís.'
Dit zei president Nout Wellink van de Nederlandsche Bank (DNB) tijdens het symposium over integriteit van 30 oktober.

Hij noemde vooral transactiegerelateerde bonussen momenteel onderwerp van onrust en ongenoegen. De prikkels die met deze bonussen samenhangen, kunnen leiden tot onverantwoordelijk en dus ook maatschappelijk ongewenst gedrag. 'Gedrag dat in ieder geval een slinkend vertrouwen in de betrouwbaarheid van de financiŽle sector tot gevolg heeft', aldus Wellink. Als er al bonussen worden uitgekeerd, moeten deze in lijn worden gebracht met de langere termijn doelen van de instellingen.

Integriteit en vertrouwen zijn nauw verweven, aldus Nout Wellink. 'Voor economische transacties is vertrouwen onmisbaar en dat vertrouwen is gebaseerd op de integriteit van de spelers op de markt.' Dat verklaart ook dat integriteit een belangrijke rol speelt in de oorzaken en de oplossingen voor de kredietcrisis. Niet-integer gedrag kan de sector als geheel schade toebrengen, ook al is er geen sprake van overtredingen in strikte zin. Integere mensen in integere bedrijven kunnen door verkeerde prikkels gedrag vertonen dat een negatief effect heeft op de marktintegriteit als geheel. Volgens een meting in september van dit jaar vindt bijna tweederde van de Nederlanders dat de integriteit in de financiŽle sector de afgelopen vijf jaar is gedaald.

Wellink noemde het van het grootste belang dat de financiŽle sector uitdraagt dat zij integriteit hoog in het vaandel heeft staan
. En dat zij beseft dat integer gedrag meer is dan strikte naleving van regels. De sector moet voeling houden met de heersende en de veranderende opvattingen in de samenleving over wat integriteit behelst en welk gedrag vertrouwen verdient.

Volgens Wellink is voor de meeste bedrijven en zeker voor financiŽle instellingen het voorbeeldgedrag van de top van belang voor een integere bedrijfsvoering. In 2007 toetste DNB 1578 beleidsbepalers op integriteit. Van hen werd niemand afgetoetst, wel hebben 58 kandidaten hun aanvraag ingetrokken.