stefan stefan 2 1 2008-01-17T18:00:00Z 2009-02-20T21:15:00Z 1 328 1872 zuid 15 3 2298 9.2720 21

Belastingfraude minder zwaar bestraft dan steunfraude

8 september 1994

Hoewel belastingfraude en uitkeringsfraude vergelijkbare delicten zijn, loopt een uitkeringsfraudeur een aanmerkelijk grotere kans met de strafrechter in aanraking te komen. Dat is oneerlijk, en daarom moet het Openbaar Ministerie meer capaciteit inzetten om belastingfraudeurs te vervolgen.

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Dat stelt mr J. Roording, die volgende week aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen promoveert op een onderzoek naar de bestraffing van belasting- en uitkeringsfraudeurs. Beide delicten doen volgens Roording de samenleving evenveel kwaad. Zowel belasting- als uitkeringsfraude benadeelt de gemeenschapkas en wordt doorgaans gepleegd door het vals invullen van een formulier.

Desondanks moet een uitkeringsfraudeur zich veel sneller voor de rechter verantwoorden. Bij een fraudebedrag van 4800 gulden wordt hij al strafrechtelijk vervolgd en loopt hij kans een strafblad te krijgen, nog daargelaten de stigmatisering. Een belastingfraudeur krijgt voor dat fraudebedrag slechts een boete van de inspecteur der belastingen. Pas als hij voor meer dan vijftigduizend gulden heeft gefraudeerd, gaat justitie hem vervolgen.

Ook wanneer de overheid volstaat met een administratieve sanctie, geniet de burger in sociale zekerheidszaken minder rechtsbescherming dan in belastingzaken.

'Een bekende, van grootschalige belasting- en premiefraude verdachte restauranthouder kan zelfs uitgroeien tot een volksheld', schrijft Roording in de inleiding van zijn proefschrift. Doordat belastingfraude voor het grootste deel intern door de belastingdienst wordt afgehandeld, wordt de indruk bij de burger versterkt dat belastingfraude wel verkeerd is, maar niet crimineel.

Roording wijst er ook op dat in de jaren negentig de nadruk is komen te liggen op de bestrijding van de uitkeringsfraude. Eind 1990 begonnen de belastingdienst en gemeenten hun computerbestanden aan elkaar te koppelen, waardoor samenloopgevallen werden ontdekt: personen die behalve een uitkering ook andere inkomsten bleken te hebben. De belastingfraude raakte daarbij onderbelicht.