Ouderdom inslagkrater in Mexico klopt exact met massa-uitsterving

De zogeheten "inslaghypothese' voor de massa-uitsterving aan het eind van het Krijt 65 miljoen jaar geleden, is praktisch definitief bevestigd. Nadat vorig jaar in Mexico al de vermoedelijke krater werd gelokaliseerd, is deze nu ook gedateerd. De ouderdom, 64,98 miljoen jaar, stemt precies overeen met de tijdsgrens tussen het Krijt en het Tertiair, de geologische tijdvakken die door de inslag en de massa-uitsterving worden gescheiden.

De Krijt-Tertiar massa-uitsterving maakte een eind aan onder meer de dinosauriërs en, in zee, de ammonoďden. Enkele tientallen procenten van alle bestaande soorten werden weggevaagd. De Krijt-Tertiair uitsterving is de laatste van de vijf grote, wereldwijde massa- uitstervingen die zich sinds het ontstaan van meercellig leven, 580 miljoen jaar geleden, hebben voorgedaan. De massa-uitsterving die de overgang markeert van het Perm naar het Trias was van deze vijf veruit de hevigste.

De inslaghypothese voor de Krijt-Tertiair massa-uitsterving werd in 1980 geformuleerd nadat in de grenslaag tussen deze beide tijdvakken een abnormaal hoge concentratie van het metaal iridium werd gevonden. Iridium is een op het aardoppervlak zeer zeldzaam element, dat in meteorieten en kometen echter wel in ruime mate voorkomt. Later werden er nog meer aanwijzingen gevonden voor een buitenaardse inslag, maar skeptici hielden altijd vol dat deze, en ook het iridium, ook verklaard konden worden door vulkanisme.

Er was maar één ding dat zelfs de grootste skeptici kon overtuigen: een krater. Daar werd dan ook jarenlang naar gespeurd, tot vorig jaar eindelijk een waarschijnlijke kandidaat gevonden werd: een krater met een doorsnede van 180 kilometer op 1200 meter onder de bodem van van het schiereiland Yucatán in Mexico.

Een groep van twaalf onderzoekers heeft boorkernen met materiaal van de krater nu exact gedateerd en de ouderdom vergeleken met die van tektieten (gestolde glasachtige bolletjes die vermoedelijk door de inslag zijn ontstaan) van elders uit het Caraďbisch gebied. Daarbij werd gebruik gemaakt van een van de fysisch-chemische dateringsmethoden, de argon-argonmethode. De ouderdom van vrijwel exact 65 miljoen jaar stemt precies overeen met die van de massa-uitsterving waarbij de dinosauriërs het loodje legden. Overigens is het oorzakelijke verband tussen inslag en massa-uitsterving niet aangetoond. Veel paleontologen houden het erop dat de massa-uitsterving aan het einde van het Krijt al miljoenen jaren door aardse oorzaken aan de gang was, en dat de buitenaardse inslag slechts de genadeslag heeft gevormd. (Science, 14 augustus).