In het voetspoor van Hadrianus

De honderd kilometer lange muur die hadrianus tussen 120 en 130 liet optrekken om de Romeinen te scheiden van de barbaren. In de eerste eeuw na christus hadden de romeinen praktisch heel Brittania veroverd, maar op de woeste Caledoniers en Picten in het Noorden.

Elk moment kan iedere taxichaufeur , clochard of drogist beginnen over zijn voorgeslacht van Noormannen, Vikingen of Juten.