Bom

In 'De Ondergang van Stalins wereldrijk' schrijft H.J.A. Hof- land: „op het grondgebied van die andere supermacht (lees de Ver- enigde Staten) is in de vier oor- logsjaren geen bom ontploft". Het leek me gerechtvaardigd hier op een (zeer kleine) fout te wijzen. De Verenigde Staten zijn na- melijk gedurende de laatste we- reldoorlog twee maal gebombar- deerd. Een Japans drijvervliegtuig ( een E 14-Y bestuurd door 'luite- nant Nubuo Fujita), opererend uit de onderzeeër J25, wierp op 9 en 19 september 1942 de enige bom- men (2 x 76 kg) op het Ameri- kaanse vasteland en wel in het bosrijke gebied van Cape Blanco (Oregon).
A.J. van der Peet,