Mogelijk 150 miljoen dood bij griepgolf

Door een onzer redacteuren

Nieuwe VN-coŲrdinator:

NEW YORK, 30 SEPT. Afhankelijk van de maatregelen tegen de vogelgriepepidemie in AziŽ kan een grieppandemie 150 miljoen levens kosten. Dat zei David Nabarro gisteren bij zijn aanstelling als VN-coŲrdinator voor de bestrijding van een .

Volgens Nabarro bestaat er een grote kans dat een grieppandemie (een grootschalige epidemie) zal ontstaan als het vogelgriepvirus, dat tot nu toe aan zeker 65 mensen in Zuid-Oost-AziŽ het leven heeft gekost, zodanig muteert dat mensen het aan elkaar kunnen overdragen. ,,Ik geloof dat ons werk van de komende maanden zal bepalen of de volgende pandemie eerder tot 150 [miljoen] of tot 5 [miljoen doden] zal leiden'', zei hij tijdens een persconferentie. Secretaris-generaal Kofi Annan benoemde de Brit Nabarro om de internationale voorbereiding op een griepuitbraak te leiden.

Een reductie van die wereldwijd naar 5 - een factor 30 - is een dankbare taak, maar de wetenschap achter deze voorspelling is zacht. Bij de rekenmodellen die de loop van het virus over de wereld voorspellen gaan de onderzoekers er meestal vanuit dat ruim de helft van de wereldbevolking tijdens de eerste massale griepgolf geÔnfecteerd raakt. De inschatting van de sterfte is gedeeltelijk een gok. Ook het effect van virusremmers bij het dempen van de epidemie is met grote onzekerheidsmarges omgeven.

Nieuwe griepvirussen waar bijna niemand weerstand tegen heeft, zoals het H5N1-vogelgriepvirus dat nu in AziŽ waarschijnlijk naar een mensengriepvirus muteert, veroorzaken een wereldwijde epidemie. Dat is wel zeker.
Het ziekteverwekkend en dodend gedrag van een nieuw virus is echter pas bekend als het er is. Dat is nog niet het geval. De evolutionaire voorlopers zijn nu actief, maar op grond van hun genetica is nog niet goed te voorspellen hoe schadelijk het mensengriepvirus uitvalt dat er uit voort komt.

In de vorige eeuw woedden er drie grieppandemieŽn, in 1918, 1957 en 1968. De Spaanse griep van 1918 was de ergste en kostte 20 tot 40 miljoen mensen het leven. Dat virus was zeker tienmaal dodelijker dan andere nieuwe griepvirussen en doodde vooral veel jonge mensen.

De Zuid-Oost-Aziatische landen, verenigd in het overlegorgaan ASEAN, besloten vandaag in Manila tot de oprichting van een regionaal fonds voor de bestrijding van een pandemie. ASEAN sluit zich aan bij een plan van dierengezondheidsorganisatie OIE, VN-landbouworganisatie FAO en de Wereldgezondheidsorganisatie, waarin staat dat de komende drie jaar 102 miljoen dollar nodig zal zijn om het H5N1-virus te beteugelen. Dat geld moet worden gebruikt voor onderzoek, opleiding van personeel en publieksvoorlichting. Volgens ASEAN moet de communicatie tussen de landen verbeteren. Volgende week vindt in Washington een tweedaagse bijeenkomst van een door de VS opgericht internationaal overleg over een grieppandemie plaats.