Iedere nacht wordt er in Nederland ongeveer 70 miljoen keer (4 a 5 keer gemiddeld per persoon) gedroomd.

Duurt de eerste REM-periode nog enkele minuten, de laatste kan soms wel drie kwartier aanhouden.

Als proefpersonen gedurende een REM-periode werden gewekt, bleken ze zonder uitzondering levendige dromen te kunnen vertellen.

De merkwaaridgste slaapziekte heet narcolepsie. Een gevaarlijke aandoening waarbij de slaper abrupt en op de raarste plaatsen in een diepe slaap valt.

Bijna iedereen heeft incidenteel angstdromen. Sommige kinderen hebben ze zelfs vrij regelmatig, hetgeen vaak een ramp is voor de bezorgde ouders.

Nachtmerrie doet zich voor in de REM slaap. Naarmate deze periode langer duurt, dus later in de nacht, neemt de kand toe dat de droom zich ontwikelt tot een nachtmerrie. Deze droom heeft drie duidelijke kenmerken: een gevoel van doodsangst, een drukkend gevoel op de borst waardoor ademhalen moeizaam gaat en het gevoel van hulpeloosheid, veroorzaakt door spierverslapping.

Spierverslapping in de REM slaap die nou juist bedoeld is om ons tegen onze dromen te beschermen.

Precieze cijfers ontbreken maar droomwetenschappers schatten het percentage dat maande-lijks een nachtmerrie heeft op ongeveer 5%. De groep nachtmerrie lijders die minstens wekelijks de klos is is nog weer kleiner, hooguit 2%.

De nachtmerrielijders die geen traumatisch verleden met zich mee torsen, zijn moeilijker te duiden. Men is geneigd te denken dat het op zij minst labiele, nerveuze, hysterische mensen zijn! Die zich overdag niet erg gelukkig voelen.

Een curieuze eigenschap die opvallend vaak voorkwam, was het geregeld beleven van dėja-ervaring

Deze schijnbaar toevallige bijkomstigheid zou de stelling onderbouwen dat mensen die heel vaak eng dromen, extra gevoel zijn voor signalen uit hun vorige leven Reincarnatie therapeuten zijn dol op dit soort dromen.

Wel bleek dat heel open, kwetsbare, gevoelige types er een meer dan gemiddelde aanleg voor hebben.

Het laatste redmiddel is het manipuleren van lucide ofwel heldere dromen. Frederik van Eeden was een beroemd lucide dromer. Hj bleek in staat zijn dromen te beinvloeden omdat hij zich bewust was van het feit dat hij droomde terwijl hij toch niet wakker was.

Ook kon hij zich zelf een glas wijn inschenken en ervan proeven. De smaak was onmiskenbaar die van wijn. Een ander typisch kenmerk van de lucide dromer is het gevoel te kunnen vliegen. Binnen een lucide droom kun je jezelf erin bekwamen zonder wakker te worden.