Willetje van Schopenhauer -29-9-1989 Kees Vuyk NRC

De bijbel leert dat de wereld door God is geschapen, en dat deze God liefde is. Niettemin is er onmiskenbaar veel ellende in de wereld. Hoe kan dat? Als oplossing voor dit probleem leerden zij de vrijheid van de menselijke wil. mens heeft de vrijheid gekregen de orde die Hij aan de wereld heeft opgelgd al of niet te willen.
Mensen kunnen gehoorzaam zijn aan deze orde,of zich er tegen verzetten. Uit dat verzet komt
alle ellende in_de_wereld voort.Iemand moest toch verantwoordelijk zijn voor het kwaad.

In plaats van het beeld van de wereld als door God geschapen komt een anderwereldbeeld dat de wereld voorstelt als het effect van natuurlijke oorzaken die werken volgens fysieke wetten.

Wel moet je je afvragen wat in dit wereldbeeld verantwoordelijkheid nog betekenen kan. Is er in het natuurwetenschappelijke wereldbeeld nog plaars voor noties als vrijheid en verantwoordelijkheid? zij Ieren een déterminisme: alles in deze wereld, ook het menselijke gedrag, wordt gestuurd door natuurlijke oorzaaken

als alles natuur is, dan is er toch iets vreemds aan de hand met de persoon die meent dit allemaal met zekerheid te kunnen weten. PLaatst die zichzelf niet ergens buiten de natuur?

Mensen zijn volgens Nietzsche niet verantwoordelijk voor hun existentie noch voor hun daden