Wees altijd voorzichtig - Schopenhauer

Heleen Pott 22 november 1991 NRC

 

Het Zijn, het Worden, het Absolute, De Geest, het Oneindige.


Tot dusver heeft ze van het hogere naar het lagere geredeneerd, van een goddelijke, rationele Geest haar de alledaagse werkelijkheid. Schopenhauer stelt voor om an dersom te werk te gaan en de we reld niet langer vanuit een ratione le logos te begrijpen, maar vanuit een redeloze wil-om-te-leven, een doffe levensdrang die de wereld regeert en die het bestaan tot een strijdtoneel maakt, een oorlog van allen tegen alIen.

Heden en verleden slechts een her haling van steeds dezelfde doelloze slachtingenzien. De geschiedenis kent geen vooruitgang en het men selijk bestaan geen happy ending; waarheid, goedheid en schoonheid zijn toevalligheden leugen, be drog en lelijkheid, lijden, ziekte en idood spiegelen het ware gezicht van de wereld.

Van zijn hoofdwerk zijn tien jaar na verschijning nauwelijks exempl aren verkocht

revolutiejaar 1848 het volk de bar ricades beklimt om de roep om vrijheid en democratie kracht bij te zetten, stelt hij zijn huis open voor de Oostenrijkse soldaten en leent hun dankbaar zijn operakijker, zodat zij beter op het gepeu- pel kunnen mikken.

Bespiegelingen over leven, wijsheid bevatten een lange reeks wenken voor het dagelijks leven en zijn vooral een spiegel van Schopenhauers eigen, enigszins fobissche persoonlijkheid. vreugde slechts bestaat als afwezigheid van verdriet_speelt de hoofdrol.

Het beste dat het leven te bieden heeft is dat het rustig verloopt Hoe minder; prikkeling van de wil hoe minder leed

Alleen wie uitsluitend van zichzelf afhankelijk is kan volmaakt gelukkig zijn,

wat voor het lichaam warmte .is, is voor de geest het weldadige gevoel van superioriteit.

De eerste denker in de geschiedenis die niet meer filosofeert met als thematisch uit gangspunt God of_de_universele: Rede, maar vanuit de wereld van.de dagelijkse ervaring