We moeten de definitie van materie verruimen

Alex Hellemans 26 OKTOBER 1995 NRC

biochemicus de Duve vindt het niet juist om de levende en de dode ma terie van elkaar te scheiden. Hij stelt dat het ontstaan van het leven een noodzakelijk gevolg is van de chemische processen op aarde en in het heelal, het is geen toevalszaak.

Materie of hoe je het ook noemt, bevat alle uitingsvormen die wij kennen. plus alle uitingsvormen die wij nog niet kennen.' zegt De Duve. 'En dit gebeurt overal, en zal miljarden ja- ren later ook plaats vinden. Ik weiger aan te nemen dat wij ons in een hoogtepunt
van ontwikkeling bevinden, en dat daarna niets meer zal gebeuren.

De Duve vindt dat het idee dat geest en materie van elkaar gescheiden zijn, een tegenspraak inhoudt.

Volgens hen bestaat de wereld uit sterrenstelsels en sterren. elementaire deeltjes. atomen het leven is iets dat er aan toegevoegd is. het is niet een deel ervan. Wij moeten het leven terug in de materie plaatsen. Materie is ook leven.

het zijn vrij banale gebeurtenissen die als de omstandigheden goed zijn voor het organisme goed uitkomen.'

hij is sterk gekant tegen biologen die de evolutietheorie gebruiken om de menselijk specie onder te waarderen. Als voorbeeld noemt hij Stephen Jay Gould.