Oerknal ver weg van de schepping 29- 6-89 NRC

 

Niet alle geleerden zijn het er over eens dat het heelal zo'n twin tig miljard jaar geleden uit een oerknal is ontstaan.
Evenmin onomstreden is de opvatting dat God de kosmos uit het niets" heeft geschapen.
" is Big Bang gewoon een ander woord voor Goddelijke arbeid?

De vraag die Drees heeft gesteld, is simpel: kunnen theorien over het ontstaan van he heelal zekerheid bieden over he bestaan van God? Zijn tweeledig antwoord klinkt al even eenvo - dig: nee, de natuurkunde kan d niet, maar evenmin kan het niet, bestaan ermee worden aangetoond

omdat wetenschap een activiteit is van aanhoudend vragen, met alle voorlopigheid en twijfel van dien.

de waarde van religie vooral in het heden. Drees spreekt van een God van contrast" die de
moderne mens bekering, oordeel en troost verschaft in het verlangen naar gerechtigheid, hier en nu.